Sverigedemokraternas kommunpolitiker i Kalmar kämpar för att förbjuda sagostunder med dragqueens (DSH) på bibliotek och förskolor i Kalmar. Samtidigt har varken kommunens styre eller kommunens bibliotekschef några invändningar mot evenemang där ”Lady Busty” och ”Miss Shameless Winewhore” berättar ”normkreativa” sagor för barn.

Sverigedemokraterna har ingen gemensam hållning till sagostunder med dragqueens på riksnivå – men flera av partiets företrädare på lokal nivå vill att det ska förbjudas.

I Kalmar försöker Jonathan Sager, ledamot för SD i kommunfullmäktige, få stopp på de kommunala DSH-evenemang som planeras hållas den 26 november på Kalmar stadsbibliotek. Detta då han anser uppmuntrandet av det som av arrangörerna beskriver som ”normkreativt” och ”gränslöst” är skadligt och förvirrande för barn.

LÄS ÄVEN: Sverigedemokrat vill förbjuda sagostunder med dragqueens för barn

När Samnytt besöker bibliotekets hemsida upptäcker vi att ytterligare ett ”HBTQI”-relaterat evenemang för barn finns med i kalendern. I morgon, tisdag, anordnar man ett evenemang med titeln ”Lästips HBTQI för dig i åldern 10-15 år”.

”Ökar förståelse för olikheter”

Under måndagen har Samnytt försökt nå Kalmar kommuns bibliotekschef Caroline Arvill som ansvarar för de två föreställningarna ”Drag Queen Story Hour” med ”Lady Busty” och ”Miss Shameless Winewhore” som äger rum på Kalmar stadsbibliotek lördagen den 26 november.

Efter flertalet försök att nå bibliotekschefen får vi till slut veta av en telefonist att hon kommer vara upptagen resten av dagen. När vi trots allt lyckas få kontakt med Caroline Arvill via mejl avböjer hon ett telefonsamtal och ber i stället om att få frågorna via mejl.

Vi ställer frågor om syftet med dessa typer av evenemang med barn som målgrupp – och om lämpligheten i att en man som är utklädd till en prostituerad kvinna och rekommenderar ”Erotisk Ritbok” läser sagor för kommunens barn.

Men Arvills svar är tillrättalagda och intetsägande. Hon vill inte kommentera det faktum att den ena sagoläsande dragqueenen som de bjudit in har rekommenderat ”Erotisk Ritbok” av Magnus Frederiksen i ett klipp på Youtube, vilket Samnytt tidigare uppmärksammat.

Varför anser ni att det är lämpligt, eller viktigt, att män utklädda till karikatyrer av prostituerade kvinnor ska läsa ”normkritiska” sagor för barn mellan 2 och 7 år?

– Trots en ökad öppenhet i samhället så drabbas fortfarande hbtqi-personer av våld, hot om våld, diskriminering och andra kränkningar. Sagostunden bidrar till att visa att det finns många sätt att vara och uttrycka sig på och kan hjälpa till att öka förståelse för olikheter och på sikt motverka mobbning.

Kan det inte leda till förvirring bland barnen när de får höra sagor som ”Linus – pojken med snippan” och ”Konrads klänning”?

– Det här är ett evenemang där föräldrar frivilligt anmäler sitt eller sina barn. Om föräldrar gör den bedömningen du frågar om så tror vi att man helt enkelt inte har anmält sig.

Biblioteket tar alltså inte på sig ansvaret för den förvirring som kan uppstå hos barn när de deltagit i de ”normkreativa” skattefinansierade sagostunderna med dragqueens.

Det finns en video på Youtube där en av de två dragqueens ni bjudit in rekommenderar en målarbok som heter ”Erotisk Ritbok” av Magnus Frederiksen. I den förekommer en illustration med en vuxen man som onanerar samtidigt som han håller i en docka, som han slickar på, som ska föreställa ett väldigt litet barn [bilden bifogades, reds. anm.]. Är det lämpligt att en person som rekommenderar den typen av material läser sagor för barn på ert bibliotek?

– Jag har inte helheten kring detta och har därför heller inte några kommentarer i nuläget.

Vad har ”HBTQI” och sexualitet överlag med småbarn 2-7 år att göra?

– Det är en generellt ställd fråga som nog inte jag ska svara på. Jag ansvarar för biblioteksverksamheten och om jag ska svara utifrån vår verksamhet så har vi inte aktiviteter för barn mellan 2-7 år där ovanstående diskuteras.

Vill inte avslöja ”HBTQI”-titlar för tioåringar

Bibliotekschef Caroline Arvill menar att biblioteket inte exponerar tioåringar för sexuellt innehåll. Detta trots att man anordnar evenemang med fokus på sexualitet för just tioåringar.

Arvill vill inte heller berätta vilka ”HBTQI”-titlar man kommer att rekommendera till barnen som är 10-15 år gamla under morgondagens evenemang.

Vi ser också på er hemsida att ni ska anordna ett evenemang i morgon, tisdag, vars titel är ”Lästips HBTQI för dig i åldern 10-15 år”. Tycker ni det är lämpligt att medvetet exponera tioåringar för sexuellt innehåll till den grad att det tillägnas ett eget evenemang?

– Biblioteket exponerar inte tioåringar för sexuellt innehåll överhuvudtaget. Det är lästips om att vara och känna sig annorlunda, och det är återigen frivilligt att delta.

Vilka titlar kommer ni tipsa barnen om?

– Det avgör bibliotekarierna inom rollen för sin yrkesroll.

Samnytt har i efterhand frågat Caroline Arvill om hon vill återkomma framöver när hon tagit reda på det hon kallar ”helheten” kring rekommendationen av ”Erotisk Ritbok” som finns på video. Hon har i skrivande stund inte svarat.

LÄS ÄVEN: Dragqueen läser sagor för barn – tipsar om ”erotisk ritbok”