Enligt en ny rapport kan skillnaden mellan att jobba eller gå på bidrag handla om ett par hundra kronor, vilket gör det svårt för arbetsgivare att hitta personal samtidigt som stor arbetslöshet råder.

De största konkurrenterna om nya medarbetare är inte inte andra arbetsgivare utan bidragssystemen, det vittnar företagare i hela Sverige om. Samtidigt tycks alltför många leva gott på bidrag – 725 000 personer i arbetsför ålder får i dag sin försörjning helt genom sociala ersättningar.

Enligt Patrick Joyce, chefsekonom på Almega, skulle hälften av dessa kunna komma i arbete, Det skulle dock kräva ingrepp i bidragssystemen, bland annat ett bidragstak.

– Alla är överens om problematiken. Frågan är vad som kan göras åt den, säger Joyce till Tidningen Näringslivet.

LÄS ÄVEN: Arbetsgivarorganisation: Lönar sig inte att gå från bidrag till arbete

– Ett hushåll med två vuxna och ett barn som lever på ekonomiskt bistånd höjer bara sin disponibla inkomst med 200 kronor i månaden om en av dem börjar arbeta heltid. Med två eller fler barn i hushållet ökar inte den disponibla inkomsten alls.

Genom bidrag och ersättningar kan hushåll i dag uppnå en disponibel inkomst motsvarande en heltidslön – orimligt, menar han och slår fast att för dem som kan arbeta måste det alltid löna sig att arbeta.

”Det lönar sig inte”

En arbetsgivare som inte kan hitta ny personal är Anestis Chartalidis som driver städföretaget Miljöpalatset i Stockholm.

– Vi letar hela tiden efter nya medarbetare men ständigt får jag höra att ”det lönar sig inte”. Vad ska jag göra? Jag vägrar att betala svart eller höja upp betalningen för dem som har lönebidrag som en del kräver ibland. Dessutom har vi självklart kollektivavtal eftersom jag vill att det ska vara ordning och reda.

Han efterlyser betydligt hårdare tag från Arbetsförmedlingen.

– Dra ner bidraget till dem som upprepade gånger tackar nej till jobb. Jag har mött människor som har blivit anvisade hit från Arbetsförmedlingen och som har varit arbetslösa i arton år. De tackar nej till att jobba här. Trots arton års arbetslöshet! Jag förstår inte hur Arbetsförmedlingen kan acceptera det.

LÄS ÄVEN: Inte så ”förbryllande” att migranter hellre lever på bidrag än jobbar

– Jag kan ju inte tvinga människor att börja arbeta här men om de säger nej, då måste det få konsekvenser. Jag tar självfallet upp det med deras handläggare varenda gång trots att jag vet att de inte gör något. Det är dags att någon sätter ner foten för det här fungerar ju inte.