Ett grupp forskare med kopplingar till Microsoft-grundaren Bill Gates uppger att de utvecklar ett ”nålfritt vaccin”. Istället för att injiceras med en spruta, sprider sig vaccinet på samma sätt som ett virus, från en vaccinerad till nästa. Kritiker varnar för riskerna.

Tillvägagångssättet, att sprida ett vaccin på samma vis som ett virus, har forskare redan bevisat fungerar. År 2000 lyckades forskare i Spanien stoppa ett utbrott av ett dödligt virus bland kaniner genom att injicera 70 djur med ett självspridande vaccin. De vaccinerade kaninerna placerades sedan ut i naturen, där de snabbt spred vaccinet till hundratals andra kaniner, och på så vis stoppade smittan.

Liknande tekniker testas nu på grisar i delar av Europa, i ett försök att hindra spridningen av afrikansk svinpest, uppger Daily Mail.

LÄS ÄVEN: Deutsche Telekom utvecklar globalt hälsopass

Självspridande vaccin kräver inte samtycke

Forskningen som nu pågår uppges syfta till att ta fram ett ”experimentellt självspridande vaccin” som ska kunna förhindra virus från att överföras från djur till människor. Arbetet delfinansieras av högprofilerade U.S. National Institutes of Health (NIH), som har långvariga ekonomiska band till Bill & Melinda Gates Foundation.

Strävan att utveckla självspridande vacciner är dock inte utan kontroverser. Newspunch citerar ur en rapport från det brittiska hälsovårdsdepartementet (DHSC), som konstaterar bland annat:

”Självspridande vacciner är mindre dödliga men inte icke-dödliga: de kan fortfarande döda”, samt: ”Vissa människor kommer att dö som annars skulle ha levt, även om färre människor dör totalt sett”. Vidare nämns att: ”Ytterligare ett problem är att det inte finns något samtycke (för vaccination) från majoriteten av patienterna”.

LÄS ÄVEN: Gravida kvinnor litar inte på att vaccinerna är säkra

Jämförs med flour tillsatt i dricksvattnet

Samtidigt menar vissa etikexperter att det finns paralleller till tidigare folkhälsoproblem där ”behandling” skett utan individuellt medgivande. Som exempel nämns tillsättandet av fluor i dricksvatten, för att förhindra karies. Detta sker sedan länge i vissa delar av Storbritannien och är något regeringen överväger att utvidga till hela landet.

– Ingen tillfrågas om de ger samtycke, inte ens de som inte vill ha flour i sitt dricksvatten. Istället förlitar vi oss på att våra förtroendevalda utreder de sannolika hälsofördelarna och fattar beslut baserat på bevisen. Jag ser inga väsentliga skillnader när det kommer till idén om självspridande vacciner, säger professor Dominic Wilkinson, medicinsk etikspecialist vid Oxford University.

LÄS ÄVEN: Bill Gates vill klimatspreja stratosfären med kalk för att skymma solen – kan sluta i katastrof

Biologisk krigföring

Andra forskare har dock allvarliga betänkligheter gällande risken att försvagade virus kan muteras till mer potenta former när de släpps fria att spridas i befolkningen.

Dr Filippa Lentzos, universitetslektor i vetenskap och internationell säkerhet vid King’s College London, varnar för risken att vetenskapen bakom självspridande vacciner kan kapas för att tillverka biologiska vapen.

– Ett sådant självspridande vapen kan visa sig vara okontrollerbart och irreversibelt, påpekar hon.