Enligt regeringen gynnar det nuvarande reseavdraget höginkomsttagare som åker bil i storstäderna, därför vill man nu  avskaffa reseavdraget i deklarationen och ersätta med en skattereduktion baserad på hur långt man har till jobbet. Förlorare på nya förslaget blir dock alla som åker bil själv till jobbet.

Nuvarande system innebär att kostnaden för resor till och från jobbet får dras av från inkomsten. För bilavdrag gäller en tidsvinst på minst två timmar mot kollektivtrafik.

Enligt regeringen gynnar reseavdraget bilåkande höginkomsttagare och man vill nu alltså skrota reseavdraget för att ersätta det med en ny subvention för arbetsresor. Detta menar man ska gynna låg- och medelinkomsttagare som inte bor i storstadsområdena samt kollektivtrafik och samåkning framför ensamåkande i bil.

Avståndet mellan bostad och arbete

I den nya föreslagna modellen är det avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen som avgör, inte vilket färdmedel som används eller kostnaden för resorna. Med det nya systemet ska man uppge antalet resor i deklarationen och hur långt man har att åka.

Skattereduktionen föreslås utgå med fem kronor per mil för den del av resan som överstiger 1,5 mil enkel väg, tre mil i ett antal storstadskommuner. Reduktionen ska ges upp till en gräns vid åtta mil, enkel väg.

Om regeringen får igenom förslaget och reseavdraget avskaffas kan den nya skattereduktionen införas tidigast den 1 januari 2023.