Modern teknik möjliggör att skapa objektiv data av det som anses vara subjektivt. En sådan aspekt är arkitekturen där programvara för visuell uppmärksamhet visar hur personer betraktar byggnader. Den forskningen konstaterar nu att människor i väldigt hög grad betraktar föremål på samma sätt som för tusentals år sedan på grund av vår gemensamma evolution – och den premierar klassiska sätt att bygga på medan modernistiska ses om tråkiga och ointressanta.

När det kommer till stora och lådlika glasbyggnader är den mänskliga hjärnan hårdkodad att undvika fokusera på dem och betraktar dem som ointressanta och tråkiga. Detta visualiseras av ”heatmaps” som genereras av biometrisk mjukvara, som visar var folk tittar först innan deras medvetna närvaro aktiveras, skriver Common Design.

Röd färg indikerar var folk tittar mest, som sedan går ner till blått och sen svart för områden som ignoreras. Det som är slående är hur mycket av byggnaderna som en person bortser från; fokus på kanterna och områden med hög kontrast medan byggnadernas centrum ignoreras. Situationen är densamma för alla monotona jättebyggnader.

Foto:  Ann Sussman/© theHapi.org.
Foto:  Ann Sussman/© theHapi.org

Samma gäller tomma väggar eller ytor; den mänskliga instinkten är att inte titta på dem. Nedan en bild på en sådan monoton vägg med och utan väggmålningar:

Foto:  Ann Sussman/©theHapi.org

När väggen pryds med målningar skiftar fokus från kanterna till väggens centrum.

Mjukvaruverktyg

Verktyget som använts kallas ”3M’s Visual Attention Software” (VAS) som utvecklats under 30 år hos 3M studerar mänskligt agerande beroende på olika stimuli. Mjukvaran simulerar den första, undermedvetna fasen av ett visuellt intryck, innan kön, ålder eller kultur påverkar vår uppmärksamhet och även innan medvetenhet sätts igång. Tekniken användes initialt inom reklam- och webbutveckling men jobbar sig nu in inom stadsplanering och forskning inom arkitektur. 3M kallar det ett ”facit” för alla former av design eftersom biologin omkring våra visuella intryck är konstant närvarande.

Forskningen visar även att ornament och detaljer är viktiga för att skapa en positiv upplevelse av en byggnad. I bilden nedan ser man hur uppmärksamheten riktas runt om moderna byggnader medan den stannar i centrum på mer klassiska byggnader:

Foto:  Ann Sussman/©theHapi.org

Evolutionen går före

Verktyg som VAS visar något som designers ofta ignorerar: att vår djuriska natur och evolutionen går före eventuella visuella bias.

– Våra sinnen identifierar snabbt kanter, ljusnivåer, kontraster och färger liksom närvaron av ansiktsliknande geometrier, säger Alexandros Lavdas, en neuroforskare som använde VAS för att forska om byggnationer. Denna snabba identifiering har ett överlevnadsvärde då den ser till att man initierar snabba reaktioner även innan man behandlat intrycket medvetet.

– Biometriska verktyg som VAS ger oss bevis som gör det svårt att försvara former och utseende som inte är visuellt engagerande, menar Lavdas.

Så medan klassiska byggnader med ornament, färger och former är visuellt stimulerande för människor är monotona, fyrkantiga glas- eller betonglådor det rakt motsatta. Och det spelar enligt forskarna heller ingen roll om det är en gammal byggnad – även om 100 år kommer samma reaktioner komma. Det beror på att vårt perceptuella system har varit oförändrat i över 40 000 år och väntas så förbli under lång tid framöver.

Detta skulle i så fall direkt motbevisa de påståenden som man hör från arkitekter och vissa politiker som menar att ”smaken är som baken” och det inte finns något mönster eller universellt med folks smak när det gäller hur stadsbilden ser ut.

LÄS ÄVEN: Nya Liljevalchs – hur kunde det gå så här? (del 1 av 3)