47-åriga Birgitta från Nävekvarn utanför Jönköping var i somras med om en lätt Kafka-artad upplevelse. En dag i juni damp det ned ett brev i lådan från Skatteverkets folkbokföringsenhet där det stod att staten dödförklarat henne. ”Jag fick panikångest”, berättar Birgitta för SVT.

Birgitta beskriver tiden efter dödförklaringen som ”fruktansvärd” och ”ett helvete”. Beskedet om att hon var död hade gått ut till myndigheter och banker och hon kunde inte längre uträtta bankärenden eller hämta ut sina mediciner på apoteket eftersom hon officiellt inte längre existerade.

Ett idogt arbete med att kontakta en rad aktörer vidtog där Birgitta måste bevisa att hon fortfarande var vid liv. Under kom nya brev i lådan från olika håll, makabert adresserade till Birgittas dödsbo.

I kontakter med Skatteverket visade det sig att någon kastat om siffrorna i ett personnummer och därför dödförklarat fel person. Birgitta har fått en ursäkt och en förklaring om att misstaget berodde på hög arbetsbelastning.

Birgitta är ändå kritisk och menar att det är orimligt att någon kan dödförklaras så lättvindigt, att inga kontroller görs att personen verkligen är avliden. ”De måste införa ett bättre system”, menar hon.

Sommaren och semestern blev helt förstörd för Birgitta på grund av den fatala myndighetsmissen. Hon vände sig där för till Justitiekanslern och begärde i samband med en anmälan av saken ett skadestånd. Ett sådant har hon nu också beviljats, på 20 500 kronor.

Men det viktigaste för Birgitta är att ingen annan drabbas av detta obehagliga. På Skatteverket erkänner man att den här typen av händelser inträffar, men att det är ”sällan”.