➤ Bok & Biblioteks VD, Maria Källsson, som bl.a. är högsta ansvarig för den omdebatterade stora Bokmässan i Göteborg, skriver i ett pressmeddelande att hon lämnar sitt uppdrag på egen begäran.

I pressmeddelandet anges genomförandet av bokmässor ”under svåra förhållanden” som orsak till beslutet. Källsson har tidigare låtit förstå att hon upplevt kraven från det vänsterliberala och i flera fall vänsterextrema kulturetablissemanget om att inskränka tryckfriheten olustiga och pressande.

Källsson har i den offentliga debatten kring tidningen Nya Tiders och förlaget Altnernamedias närvaro på Bokmässan utsatts för hård och inte sällan grovt formulerad kritik, därför att hon inte fullt ut gått de krafter till mötes som krävt att grundlagar i praktiken åsidosätts och att tryckfriheten begränsas till den så kallade ”åsiktskorridoren”.

I ett uttalande i samband med den aviserade avgången säger Källsson att hon är ”stolt och glad över att vi lyckades genomföra en bra Bokmässa i år trots de särskilda omständigheterna”. Detta med hänsyftning till den hätska kritik hon fått utstå från aktörer som velat diktera hur hon ska utföra sitt uppdrag.

Hon säger samtidigt att hon är övertygad om att Bokmässan i slutänden ändå kommer att gå stärkt ur den senaste tidens uppståndelse och – trots påtryckningar om annat – fortsätta stå upp för vara ”den stora mötesplatsen mellan författare, läsare, förlag och besökare”.

Frida Edman, idag affärsutvecklare på Bok & Bibliotek, tar tills vidare över efter Källsson som tillförordnad mässansvarig. Källsson skriver i pressmeddelandet att ”tiden är mogen att gå vidare till nya uppgifter” vilket konkret innebär en VD-befattning på företaget Tillväxt Lidköping.