Sekularismen är en grundpelare i det franska samhället. Som en del av det är religiösa attribut inte tillåtna i skolorna. Det har landets inflyttade muslimer dock svårt att acceptera. En skola som upprätthållit förbudet när det trotsats av muslimska elever utsätts nu för bombhot och skolledningen för dödshot.

Förbudet mot konfessionella attribut i skolan i Frankrike gäller alla religioner men det är bara muslimska elever man har haft problem med. För en tid sedan ställdes saken på sin spets när en kvinnlig muslimsk elev vid Maurice-Ravel Lycée i östra Paris vägrade ta av sig slöjan, antingen på eget initiativ eller på grund av tvång från familjen, släkten eller klanen.

Skolans rektor var konsekvent och insisterade på att den muslimska eleven som alla andra skulle respektera fransk lag och skolans regler. Två andra elever åtlydde uppmaningen men en tredje vägrade. Det blev startskottet för en serie händelser, där skolan bombhotats, rektor dödshotats, lärare sagt upp sig i rädsla och regeringen tvingats gripa in.

LÄS ÄVEN: Frankrike stänger flera moskéer

Får stöd av premiärministern

På onsdagen gjorde premiärminister Gabriel Attal ett offentligt uttalande där han försvarade den franska sekularismen i allmänhet och den rektor i synnerhet som utsatts för dödshot efter att ha markerat mot muslimsk obstruktion i den skola han ansvarar för.

Attal har tidigare varit utbildningsminister och brinner därför extra för skolfrågorna. Han klargjorde också att staten ämnar vidta rättsliga åtgärder mot den kvinnliga muslimska studenten för att hon lämnat in en falsk polisanmälan där hon anklagar rektorn för misshandel i samband med hijab-händelsen.

– Staten kommer alltid att stå vid dessa tjänstemäns sida, de som står i frontlinjen inför dessa brott mot sekularismen, dessa försök till islamisering av våra utbildningsinrättningar, klargjorde Attal i ett TV-inslag.

Paris borgmästare Anne Hidalgo har personligen ringt upp rektorn för att ”försäkra honom om hennes totala stöd och solidaritet” och tala om att hon är ”förfärad och bestört” över de muslimska reaktionerna.

Franska sekularismen utmanas

Sekularism är traditionellt en grundbult i den franska demokratin. Samtidigt har man till följd av sin koloniala historia Europas största inflyttade muslimska population, som i motsats till utövare av andra religioner inte vill respektera att Frankrike konstitutionellt är ett sekulärt land och att detta bland annat ska återspeglas i offentliga miljöer.

Efter tilltagande problem satte man 2004 ned foten mot de kontinuerliga försöken att trotsa de sekulära principerna. Religiösa kläder och attribut förbjöds inom statliga institutioner, däribland skolor.

Förbudet som gäller alla religioner har mötts av högljudda och våldsamma protester men endast från muslimskt håll. Förra året mördades en lärare i Frankrike i ett muslimskt terrordåd. Mordet hade kopplingar till Israels militära intervention för att oskadliggöra terrororganisationen Hamas.

2020 mördades läraren Samuel Paty brutalt genom halshuggning på öppen gata av en före detta elev som ansåg att läraren genom att visa bilder på profeten Muhammed begått ett brott mot islam som måste bestraffas med döden.

LÄS ÄVEN: Mohammed slaktade en lärare – högsta terrorhotnivån i Frankrike

Går i förtidspension efter dödshoten

Den dödshotade rektorn har valt att säga upp sig från sin tjänst. Detta för sin egen säkerhet men också för den övriga skolpersonalens och elevernas säkerhet eftersom hela skolan blivit måltavla för muslimskt hat efter rektorns ställningstagande. Han skulle ha gått i pension i juni men uppges nu ha gått i förtidspension några månader tidigare.

Att rektorn tvingas sluta i förtid beskrivs som ”ett kollektivt misslyckande” för det sekulära franska samhället. Namnkunniga politiker har kallat det för ”oacceptabelt”, ”en skam” och ”statens nederlag” mot vad man kallar ”en islamistisk rörelse” i landet.

50-tal skolor föremål för muslimskt hat

En 26-årig muslimsk man har gripits för mordhot mot rektorn. Han ska ställas inför rätta i april.

Den aktuella skolan är inte den enda som blivit måltavla för muslimska aggression. Händelsen i Paris har gett ringar på vattnet och ett 50-tal skolor har de senaste veckorna utsatts för olika former av hot om våld. På onsdagen skickades koordinerade muslimska hot ut till ett stort antal skolor.

Händelserna har lett till att säkerheten har behövt skärpas på många håll, däribland skolor. Premiärministern har lovat att skjuta till resurser för att den ska kunna ökas ytterligare på grund av de många muslimska hoten.