Hemlöshet är inte längre endast ett storstadsproblem. Ökningen i Stockholm har varit betydande.

Enligt Socialstyrelsens senaste hemlöshetskartläggning har antalet hemlösa över 65 år ökat med drygt 23 procent på sex år.

2017 var 1 850 personer över 65 hemlösa, vilket var ca 350 personer fler än 2011.

Hemlöshet i denna kontext kan handla om allt från de som bor på gatan till tillfälliga, osäkra lösningar som socialtjänsten ordnat.

Enligt Charlotta Fondén på Socialstyrelsen speglar siffrorna bostadsbristen i landet.

– Det är svårt att komma in på bostadsmarknaden idag, speciellt för personer med låga inkomster, som har betalningsanmärkningar eller saknar boendereferenser. Majoriteten av de hemlösa över 65 år är män, som kan ha haft betalningssvårigheter eller missbruk tidigare livet, säger Fondén till SVT Nyheter.

I Stockholm har ökningen varit markant – bara mellan 2015 och 2016 låg ökningen på drygt 35 procent.

Men hemlösheten är inte längre enbart ett storstadsproblem.

– För några år sedan var bostadsbristen främst ett storstadsfenomen men nu har majoriteten av Sveriges kommuner bostadsbrist. Kommuner prioriterar ofta att hjälpa hemlösa barnfamiljer och personer över 65 år med tillfälliga boendelösningar men det är svårt för dem att få egna hyreskontrakt, säger Charlotta Fondén.

62 procent av de hemlösa är män. Drygt hälften av personerna är födda i Sverige och antalet födda utomlands är i senaste mätningen drygt 2 000 fler än i kartläggningen 2011.