Under december fortsatte bostadspriserna att mattas av. Robert Boije, chefsekonom på SBAB, tycker sig kunna skönja ett trendskifte.

Mellan 0,1 och 2,5 procent sjönk priserna på hus under förra månaden i hela landet. Även på bostadsrätter sågs en svag men bred prisminskning, förutom i Stockholm och Göteborg. Detta visar statistik från SBAB:s tjänst Booli.

– Även om det normalt är lugnare på bostadsmarknaden mot slutet av året är prisnedgången så pass stor framför allt i norra Sverige så där tycker jag mig se lite av ett trendskifte, säger Robert Boije till Dagens industri.

LÄS ÄVEN: Allt fler svenskar förlorare i bostadsrallyt

I norra Sverige har huspriserna fallit med 6,5 procent de senaste tre månaderna och bostadsrätter 5,9 procent. Innan rusade dock både huspriserna och lägenhetspriserna. Detta tror Boije har trissats av att människor köpt bostäder i mer perifera lägen när man kunnat arbeta hemifrån i pandemin, och möjligen är det är en liten backlash på det. Men trots nedgången ligger prisutvecklingen på mer än tio procent plus det senaste året i norra Sverige.

I Storgöteborg, där huspriserna gått ned 2,5 procent bara i december, kan pristrenden ha vänt nedåt, menar Boije.

Negativ prisutveckling

På SBAB väntar man en svag prisuppgång på bostäder under 2022 men sedan visar prognosen en negativ prisutveckling. I SBAB:s senaste prognos bedömdes att bostadspriserna i slutet av 2024 kommer vara fem procent lägre än de är i dag på grund av kommande räntehöjningar.

– När vi tittar på vad som förklarar prisutvecklingen bakåt i tiden är det framför allt två faktorer: Ränteförändringar och hushållens inkomster. När vi gör prognoser för kommande år ser vi en svag uppgång med ungefär två procent år 2022, och sedan ser vi faktiskt framför oss en nedgång, säger Boije.