Nu framkommer uppgifter om att Botkyrka kommun ska bygga bostäder och arbetsplatser som beskrivs som ”modernistiska” precis bredvid den kulturhistoriskt viktiga kyrkan byggd på 1100-talet. På andra sidan ska ett nytt ”handels- och industriområde” byggas och på ytterligare ett håll en ny E4-rondell. ”Total misskötsel av kommunen, fullständigt”, säger Jonny till SR.

Det är Studio Ett som uppmärksammar konflikten kring kommunens hantering av den kulturhistoriskt värdefulla kyrkan med omkringliggande marker (15 minuter från slutet).

Omkring en miljon ton sprängsten placeras på marken bredvid för att stabilisera den för att kunna bygga ett stort industri- och köpcentrum.

– Jag förstår inte hur man kan sådana beslut, att kunna lägga tusentals ton med grus och stenkross över våra fina marker, säger Jonny.

– Det är fullständig misshandel över Botkyrkas mest värdefulla mark, fortsätter han.

Bygget av industri- och köpcentret, de modernistiska bostäderna och E4-rondellen kommer att förstöra det kulturhistoriska området, med kyrkan i centrum som är klassat som riksintresse.

[soliloquy id=”269324″]

Om Sankt Botvid
Sankt Botvid, som föddes som asatroende, kristnades under en resa till England, och tillbaka i Sverige spred han det kristna tron i Sörmland. Enligt Botvidslegenden utförde han mirakel, bland annat genom att ge fiskar fiskelycka.

När han till slut blev dödad av hans frisläppta slav med yxa så blev han helgonet Sankt Botvid. I det medeltida Sverige var han en kändis och runt om i landets kyrkor finns han avbildad med en yxa och en fisk i vardera hand.

Botvids kyrka byggdes sedan av hans bror Björn åt sin döda bror. Kyrkan var länge en känd pilgrimskyrka och än idag har Botkyrka kommun en bild på Sankt Botvid på kommunflaggan.

Gråa, fyrkantiga hus
Bostäderna, som läggs precis bredvid kyrkan, kommer att byggas som gråa fyrkantiga hus, enligt Studio Ett.

– Detta är ett gammalt järnåldersgravfält, så här är förmodligen Botvids släktingar begravda, säger Andreas Stockhaus till SR.

– Här planeras radhus och stora flerfamiljshus byggas, upp till fem våningar höga. Det är hemskt då det visar att man inte värderar sitt eget kulturarv.

SD röstade emot exploateringen
Enligt SR har Länsstyrelsen vid ett flertal tillfällen opponerat sig mot att Botkyrka driver på för att exploatera marken omkring.

– Om man fortsätter arbeta med en storskalig exploatering utan hänsyn till riksintressena så kommer det inte bli bra, säger Tatiana Joksimovic, planchef vid kommunen.

Robert Stenkvist, ledamot i Botkyrka kommunfullmäktige, säger att SD försökt stoppa exploateringen:

– Något mer nonchalant handlande mot vårt kulturhistoriska arv är svårt att tänka sig. Vi var väl enda parti som röstat helt emot det, säger han till Samhällsnytt.

Kommunen känner inte till områdets historia

När Studio Ett frågar den ansvarige Gabriel Melki (S) erkänner han att han inte känner till historiken speciellt väl.

– Jag vet att det är en kulturhistorisk plats, sen kan jag inte detaljdelarna kring honom måste jag erkänna, säger han.

”Måste exploateras för att ge bidragstagare jobb”
Marken ägs av företaget Skanska och Botkyrka kommun. Mats Rönnbo, affärsutvecklingschef på Skanska, har drivit på för att exploateringen ska ske, berättar Studio Ett. Inte heller han kan historien om det område som nu förstörs.

– Om Botvid kan jag inte berätta historien, nu till dig, nej. Men jag kan berätta många andra historier för dig, säger han till Studio Ett. Det gäller att få upp statusen på de här områdena, fortsätter han.

På frågan varför man måste utveckla området som man gör avbryter Rönnbo och berättar att exploateringen av området måste ske för att ge bidragstagare jobb.

– Vet du hur många som inte kan betala sina hyror där nere utan måste gå på bidrag? Om du tar rätt på det så förstår du varför det måste skapas arbetsplatser, fortsätter han.

SD ska fortsätta försöka stoppa exploateringen

- Vi vet att de boende i närområdet är starkt kritiska till både schaktmassorna och byggnationen bredvid St:Botvids kyrka.

– Vi har reserverat oss i nämnden mot nybyggnationen. Vi skall till hösten lämna in interpellation i frågan. Vi skall också höra om vi kan få stöd av andra partier i Botkyrka, men på grund av frågans känslighet vill vi inte säga vilka partier, säger Stenkvist.

- När man begrundar majoriteten med Socialdemokraterna i spetsen, så kommer man osökt tänka på Mona Sahlins ord om att svensk kultur enbart är löjlig, medan all övrig kultur är så mycket bättre, avslutar han.