Den stora efterfrågan på underlag kan göra att Brå helvänder. Besked kommer dock först nästa år.

Tidigare på tisdagen skrev vi om hur statsminister Stefan Löfven (S) nu påstår att det är upp till Brottsförebyggande rådet själva att avgöra ifall man ska inkludera gärningsmännens ursprung eller inte i den nya kartläggningen som pågår över sexualbrottsligheten.

Från Brå hette det att det inte ingår i det pågående uppdraget att ta reda på vilken bakgrund sexualbrottslingarna har.

Men nu kan Brå vara på väg att ändra sig och man hänvisar till att efterfrågan på underlag är stor.

”Mot den etablerade kunskapsfonden har Brå under relativt lång tid gjort bedömningen att det redan finns den kunskap som behövs om utrikes respektive inrikes föddas förekomst som misstänkta – och att det därför inte funnits något starkt skäl för att genomföra en förnyad studie av samma slag.”

”Det kan nu konstateras att efterfrågan i samhällsdebatten på uppdaterade underlag om relationen mellan brott å ena sidan och härkomst och migration å andra sidan, är så stark att myndigheten behöver överväga möjligheterna igen.”

”Processen vid Brå för att komma fram till vilka studier som ska göras och planera hur de ska göras är noggrann och måste få ta sin tid.”

Tidigast i början av 2019 kan Brå komma med ett besked om ifall man avser gå vidare med planerna.