Över 7 000 våldtäkter, 1 330 sexuella tvång och utnyttjanden samt över 10 000 sexuella ofredanden – det är facit för 2017 enligt preliminär statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå.

Totalt anmäldes 1,51 miljoner brott, vilket är ungefär samma nivå som året innan. Statistiken omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter under det föregående året.

Den brottskategori som ökade mest var brott mot person, vilket berör brottsbalkens kapitel 3-7 som inkluderar bland annat brott mot liv och hälsa, frihet och frid och sexualbrott.

Även bostadsinbrotten ökade med tre procent till sammanlagt 22 500 medan personrånen ökade med fyra procent till 6 190 fall.

Enligt statistiken har dock misshandelsfallen minskat med fem procent.

Polisens hantering av statistik kritiserades för några år sedan för att vara bedräglig. Hanne Kjöller på DN refererade till polisforskaren Stefan Holgerssons bok där det framkom att polisen omklassificerade misshandelsbrott till ofredande och på så sätt förbättrade statistiken och minskade arbetsbördan.