På Hagsätra fritidsgård har man haft problem med obehöriga unga vuxna som försöker ta sig in och stök, bråk och vandalisering. Nu har man fått nog och känner sig tvingade att sätta upp en övervakningskamera.

Kameran kommer att sitta i entrén så personalen i realtid kan se vilka som går in och ut i huset. Meningen är att de ska hjälpa förebygga och förhindra brott samt öka tryggheten.

– Hagsätra fritidsgård är lite speciell på det viset att entrén ligger i markplan och själva fritidsgården en trappa upp. Så man ser inte vilka som kommer och går, entrén är idag helt obevakad, säger Arne Bergqvist, chef för bland annat Hagsätra fritidsgård.

– Vi vill inte ha något häng i entrén och vi behöver kunna se vad som händer en trappa ned.

Enligt Bergqvist har det förekommit att personer som är för gamla för att vistas i lokalerna hunnit ta sig ganska långt in i huset innan de upptäckts och avvisats.

Utöver obehöriga har man även haft problem med bland annat raketbeskjutning. Vid ett annat tillfälle dök en maskerad man upp i samband med en skottlossning i området.

Fritidsgården är öppen fem kvällar i veckan fram till kl 22.30 och kameran ska vara igång hela tiden. I dagsläget har ingen annan fritidsgård i stadsdelen en övervakningskamera.

– Jag tycker att det kan diskuteras om det bör finnas kameror på fler gårdar. Det kanske skulle vara bra, säger Arne Bergqvist.