Det är alltför enkelt att föra ut stöldgods ur Sverige och regeringens förslag om ökade befogenheter till Tullverket räcker inte. Det menar företrädare för olika branschorganisationer i en gemensam debattartikel.

Enligt statistik från Larmtjänst beräknas stöldligorna föra ut stulet försäkrat gods ur Sverige till ett värde av minst 1,5 miljarder kronor årligen. Räknar man in det oförsäkrade godset blir värdet betydligt högre. Till detta tillkommer kostnader för avbrott i verksamheter och produktion. Ligorna ägnar sig även åt villainbrott och ökar otryggheten.

Regeringens förslag menar man sannolikt leder till att göra det något svårare att föra in stöldgods i landet, men det kommer inte att göra mycket för att begränsa stöldligornas utflöde ur landet, menar Mattias Bergman, vd BIL Sweden, Thomas Brühl, vd Stöldskyddsföreningen och Catharina Elmsäter-Svärd, vd Sveriges Byggindustrier.

Stickprovskontroller

Nu efterlyser man stickprovsmässiga utförselkontroller vid Öresundsbron eller via landets tiotal färjeterminaler, där i stort sett allt stöldgods som förs ut ur landet passerar. Det skulle vara den enskilt mest effektiva åtgärden för att kasta grus i ligornas väloljade maskineri, menar trion. I detta vill man även involvera Kustbevakningen.

Ytterligare en åtgärd man vill se är att Tullverket får befogenheter att kontrollera utförsel av stöldgods, gripa gärningsmän och beslagta stöldgods. För att möjliggöra detta vill man göra utförsel av stöldgods till ett smugglingsbrott.

En av anledningarna till att Sverige betraktas som ett smörgåsbord för de internationella stöldligorna är att det i dag inte finns någon enskild myndighet som har befogenhet att göra stickprovsmässiga utförselkontroller för att hitta stöldgods. Som framgått har Tullverket i dag inga befogenheter att stoppa stöldgods och polis får endast stoppa fordon och öppna lastutrymmen om det finns en skälig misstanke. 

Görs inget befarar man att Sverige även i framtiden kommer att förbli ett smörgåsbord för ligorna som ostört kan fortsätta att systematiskt dammsuga landet på bilar, maskiner, båtmotorer, hemelektronik, bildelar med mera.