När Storbritannien lämnat EU kommer man inte längre att tillåta fri rörlighet för EU-ländernas medborgare. I stället ska ett nytt system införas där i huvudsak endast invandrare med sådan yrkeskompetens som Storbritannien är i behov av får uppehålls- och arbetstillstånd.

Det blir samma regler för arbetskraftsinvandring från EU-länder som från resten av världen. Det meddelar premiärminister Theresa May i ett utttalande.

Den oreglerade EU-invandringen och dess omfattande negativa konsekvenser var ett av huvudskälen till att det brittiska folket röstade för ett utträde ur EU. Stora mängder migranter har kommit till Storbritannien från EU:s sentida och mer lågutvecklande länder. Det har skapat stora påfrestningar på de offentligfinansierade systemen för bidrag och välfärd och lett till en för britterna ogynnsam konkurrens om lägre kvalificerade jobb.

Ett uttalat mål med invandringsreglerna efter Brexit är enligt May att de ska leda till en kraftig minskning av antalet lågutbildade personer. Reglerna ska också sörja för att utländsk arbetskraft inte konkurrerar med och tränger undan den inhemska arbetskraften.

Ett gästarbetarsystem ska införas för personer som vill bosätta sig mer permanent i Storbritannien. Som gästarbetare ska man inte tillåtas konkurrera om jobb som kan tas av britter och lönerna måste vara så att utkonkurrerande av britter genom lönedumpning undviks. Brittiska jobb ska i första hand gå till brittiska medborgare.

Detaljerna i det nya regelsystemet för invandring efter Brexit kommer att presenteras i ett dokument senare i höst.