I ett par dagar gammalt Twitterinlägg uppmanar polisen i South Yorkshire allmänheten att anmäla ”icke-brottsliga hatincidenter”.

Enligt South Yorkshire-polisen kan sådana slags incidenter inkludera ”kränkande eller förolämpande kommentarer, online, personligen eller skriftligen”.

Inlägget har rönt uppmärksamhet och bland de som reagerat finns den kanadensiske kliniska psykologen och författaren Jordan B Peterson.

”Absolutely beyond comprehension”, twittrar Peterson.