North Bristol NHS Trust, en organisatorisk enhet inom den statliga allmänna sjukvården i Storbritannien, uppgav nyligen att de kommer införa ett sportinspirerat system för att först ge ett kult kort, och i ett nästa steg ett rött, till patienter som uttrycker ”illvilliga anklagelser”, men även de man betecknar som ”rasistiska” eller ”sexistiska”.

Under rubriken North Bristol ger rött kort till rasism förklarar enheten att den nya policyn inte bara kommer att omfatta ”hotfullt och kränkande språk” men också ”rasistiskt eller sexistiskt språk, gester eller beteende” samt ”överdrivet oljud” – plus det godtyckliga begreppet ”illvilliga anklagelser” där patienter som ifrågasätter sjukvården kan bli portade.

Man hänvisar till att man har personal med många olika bakgrunder, från över hela världen, och är stolta över sitt engagemang för jämlikhet, något som påstås vara en grundläggande värdering för NHS.

”Vi sänder en stark signal att all slags rasism eller diskriminering är fullständigt oacceptabelt – vi vill att personalen utmanar och rapporterar detta och vi vill att alla ska veta att det har konsekvenser”, skriver man vidare.

Exakt var gränserna kommer gå för att man ska betecknas som en oönskad patient är oklart.

Ett exempel där en patient enligt den nya policyn skulle kunna ha förvägrats vård är då en kvinna 2017 begärde att en kvinnlig sjuksköterska skulle utföra en cellprovstagning. I stället för en kvinna fick patienten en transkvinna med manligt ansikte och skäggstubb som försäkrade att hans kön inte var manligt.

Statliga brittiska myndigheter har tidigare visat exempel på hur överdrivet nitiska man är för att tillämpa politisk korrekthet, med ett exempel från 2012 där tre barn med uppenbart icke-brittiskt utseende fråntogs fosterföräldrarna för att de var medlemmar i UK Independence Party. Det påstods att då UKIP var emot massinvandring och mångkulturalism kunde föräldrarna inte tillgodose barnens ”kulturella och etniska behov”.

En annan NHS Trust har tidigare kritiserats för att beordra att brittiska flaggor tas bort från säkerhetspersonalens västar efter att någon beklagat sig över att detta ska ha varit ”kränkande”.