Universiteten i Essex och Aston har blivit Storbritanniens första icke-elit-institutioner som fört in målet i sina officiella rekryteringsplaner, där vita män nu är så få att de likställs med svarta studenter och kvinnliga ingenjörer.

Enligt Higher Education Statistics Agency är vita brittiska studenter i minoritet på omkring en av tio institutioner. I vissa kurser, som apotek, företag och vissa vetenskapliga inriktningar, är mer än sju av tio från en etnisk minoritet. Under åren 2016-2017 bestod 27 procent av så kallade undergraduate students i landet av vita män – en minskning på 30 procent jämfört med 2007-2008.

Enligt Nick Hillman, ordförande för Higher Education Policy Institute som släppt en rapport om unga mäns situation på skolor och universitet, var man under arbetet med denna chockade över att så få högskolor hade dessa sorts mål.

– Problemet är så uppenbart och vi har fortsatt att gå baklänges.

– Vissa motsätter sig hela denna agenda – vi fick höra att vi gjorde fel som tittade på kön och borde bara bry oss om klass.

Institutets rapport efterlyser fler grundläggande kurser som förbereder studenter för examensstudier som ett sätt att uppmuntra fler unga män att ansöka.

Siffrorna visar också på en växande könsskillnad på brittiska universitet då 23 av 149 högskolor har fler kvinnliga än manliga studenter.

Tidigare undersökningar har visat att universitetspersonal har blandade åsikter om att försöka öka rekryteringen av just vita män på ett sätt som aldrig skett med exempelvis unga män med afrikansk bakgrund.