I år fyller Höörs kommun 50 vilket man avser fira i samband med nationaldagen. För detta har man avsatt 100 000 kronor – pengar som Anna Ljung (MED) påpekar kan sättas i relation till många neddragningar kommunen gjort nyligen.

Då Höörs kommunfullmäktige sammanträdde i onsdags kväll sa Ljung att hon ”med förfäran sett att vi ska satsa de här pengarna” och gjorde klart att hon inte vill se ”något jippo med tårta, kanelsnäckor och ballonger”. Hon jämförde satsningen med ”bröd och skådespel” under romarriket då man erbjöd befolkningen gladitorspel och mat för att motverka att de skulle protestera samt distrahera de lägre klasserna från rådande samhällsproblem och de övre klassernas överflöd.

De 50 000 kronor som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen avsatt vardera för firandet ställde Ljung bland annat mot hur kommunen höjer på avgifterna för de äldre, att de bara får duscha en gång i veckan och får städat var tredje vecka. Andra områden där man hade fått bättre användning för pengarna menade hon är storlekarna på skolornas klasser och förskolornas barngrupper.

Hon påpekade samtidigt att 100 000 kronor kan ses som en ”spottstyver” i sammanhanget då kommunens budget ligger på en miljard per år, men att det samtidigt finns andra spottstyver man dragit in på. Vidare påpekade Ljung att man i Höör höjt skatten med 25 öre, en av de högsta höjningarna i Skåne.