Pågens planer på att utöka kapaciteten i Malmö stoppas av elleverantören Eon. ”Strömbrist är något man hör talas om i u-länder”, säger Pågens vd Anders Carlsson Jerndal.

Regeringens och stödpartierna C och L:s energipolitik får nu konsekvenser. Nyligen uppmärksammade Samhällsnytt hur elförsörjningssituation i Stockholm betecknas som akut och elbolaget Ellevio varnar för att man redan till hösten kan komma bli tvungna att neka de som vill anslutas till elnätet.

”Vi befinner oss i ett historiskt akut läge. Vi kommer helt enkelt inte kunna ansluta alla i Stockholm som vill ha el de närmsta åren, och det finns risk att vi tvingas neka anslutningar redan under hösten 2019”, sa Johan Lindehag, vd på Ellevio.

För att råda bot på situationen efterlyste Lindehag politiska krafttag.

LÄS ÄVEN: Elbrist hotar Sveriges tillväxt – eftersatt utbyggnad av kraftnätet orsaken

När Pågen med ca 800 anställda nu vill öka sin kapacitet från 85 000 ton bröd per år till 120 000 ton hålls man tillbaka av elbrist då elleverantören Eon inte kan garantera den extra el som skulle krävas.

– Jag hade aldrig väntat mig att få ett sådant besked i ett välutvecklat i land. Strömbrist är något man hör talas om i u-länder, säger Pågens vd Anders Carlsson Jerndal.

Konsekvensen kan bli att företaget kan komma etablera sig någon annanstans om problemet inte går att lösa.

På Eon hänvisar man till Svenska kraftnät och att stamnätet inte klarar behovet som kommer att finnas i Malmö framöver.