Enligt Brottsförebyggande rådet, Brå, har debatten kring personrån saknat bra faktaunderlag. Därför ska myndigheten nu genomföra en ny kartläggning med fokus på gärningsmännen.

I augusti 2019 rapporterade Samhällsnytt att antalet personrån mot unga har ökat dramatiskt. Ett tiotal rån om dagen är det nya normala. Samtidigt är det en fördubbling på tre år. Dock misstänks mörkertalet vara stort.

Enligt den senaste statistiken polisanmäldes rekordhöga 7 741 personrån under fjolåret.

LÄS ÄVEN: Brå ska utreda brottslighet bland invandrare

Att det nästan uteslutande rör sig om gärningsmän med invandrarbakgrund och offer som är etniska svenskar har varit en bild som konsoliderats i och med varje nytt uppmärksammat fall.

– Vi kommer att titta på det men sen vet vi ju inte vilka svar vi får. Men där det finns en identifierad gärningsperson kommer vi absolut att titta på bakgrund, säger socialdemokraten Maria von Bredow, utredare på Brå, till SVT Nyheter.

Kommer inte återspegla verkligheten

Enligt von Bredow är anmälningsbenägenheten och risken att misstänkas för brott inte jämnt fördelad i samhället och påverkas av ett flertal faktorer. Många av de som både begår brotten och utsätts kommer från så kallade socioekonomiskt utsatta områden.

– Det är därmed mycket troligt att vår redovisning av andel med svensk/utländsk bakgrund bland brottsutsatta och misstänkta inte fullt ut återspeglar verkligheten, säger Maria von Bredow.

Enligt vissa uppgifter kommer man att fokusera på födelseland och inte etnicitet.