Samhällsnytt har tagit del av positionshistorik för fartyget Open Arms, som ägs och opereras av skandalomsusade hjälporganisationen Proactiva Open Arms, mellan den 1 och den 15 oktober 2018. Positionerna visar att fartyget väntade vid Marockos havsgräns för att plocka upp migranter. Tidigare har fartyget genomsökts av italienska polisen inom ramen för en utredning kring hjälporganisationens inblandning i smugglingen av migranter till Italien.

Det var med en hårsmån som organisationens personal slapp långa fängelsestraff i Italien när deras fartyg genomsöktes och beslagtogs av italienska myndigheter den 18 mars i år. Anklagelserna mot organisationen inkluderade maskopi med människosmugglarna från Libyen som enligt italienska åklagare i förväg ska ha meddelat sina koordinater till Open Arms för att fartyget skulle plocka upp migranterna – ofta direkt vid libyska territoriella vatten.

Ett medialt tryck från internationella hjälporganisationer som Amnesty International med flera, som tillsammans med spanska regeringen krävde att båten med besättningen skulle friges, ledde till att en månad senare – i april 2018 – italienska myndigheter beslöt att häva arresteringsordern mot Open Arms. Fartyget flyttades till Spanien – samtidigt som utredningen i Italien fortsätter.

Enligt internationella regler för sjötrafik måste varje fartyg rapportera in sina positioner i realtid. Historiska positioner sparas och är möjliga att ta del av. Samhällsnytt har köpt tillgång till och gått igenom positionerna för Open Arms mellan den 1 och den 15 oktober 2018.

Vår genomgång visar att fartyget har parkerats i andalusiska hamnen Motril dit båten kom från Italien i början av denna period. På förmiddagen den 10 oktober börjar dock fartyget att röra sig mot Marocko. Positionerna visar att Open Arms går på låg hastighet fram och tillbaka längs Marockos havsgräns – ibland så nära som 3-5 kilometer till gränsen.

Det tar dock inte lång tid innan båten sätter kurs tillbaka till Motril – redan på eftermiddagen den 11 oktober, dagen efter den avgått från den spanska hamnen. På kvällen samma dag når båten hamnen – med 57 migranter ombord. Nyheten annonseras genom organisationens Twitter:

Modus operandi verkar vara liknande den som italienska myndigheter misstänker Open Arms för: att döma av den korta tiden som båten tillbringat vid Marockos gräns och det relativt snäva område som den bevakat hade organisationen kännedom om när och var smugglarbåten från Marocko skulle passera. Sedan plockades migranterna upp och transporterades till Europa i brott mot den vanliga praxis som stipulerar att det är den närmaste hamnen som personer räddade i sjön ska transporteras till – i det här fallet Marockos.

I och med att Italiens hårdhänta inrikesminister Matteo Salvini har stängt sitt land för ankommande migranttransporter har hjälporganisationernas fokus flyttats till Spanien som i år redan passerat Italien när det gäller antalet båtmigranter.

Enligt FNs Migration Agency har över 40 598 migranter anlänt till Spanien till och med den 16 oktober – jämfört med 27 712 till Italien.

Organisationen Proactiva Open Arms grundades av katalanska företagaren Oscar Camps. I intervjuer till medier uppger han att han kände sig påverkad av bilden på Aylan Kurdi som kablats ut av internationella medier i augusti 2015 och begav sig till grekiska öarna för att ta emot migranter där.

Ett år senare fick organisationen ett generöst bidrag från den spanska oligarken och miljardären Livio Lo Monaco – i form av hans lyxyacht Astral. Det var då idén att börja transportera migranterna privat kunde förverkligas. Senare kunde hjälporganisationen köpa ett gammalt räddningsfartyg som tidigare använts av spanska kustbevakningen. Organisationen är inte transparent med vilka dess finansiärer är, men uppger att tio procent av budgeten kommer från offentlig finansiering. En reparation av fartyget som blev skadat efter de italienska myndigheternas operation  betalades av brittiska kändistränaren Pep Guardiola.

Tidigare avslöjades att hjälporganisationernas räddningsfartyg ingår som en del i den skytteltrafik för illegala migranter till Europa som arrangeras av människosmugglare. Biljetterna till den färjetjänsten kostade drygt tusen euro och marknadsförs på sociala medier. Även grupprabatter var tillgängliga. I annonser på Facebook utlovades resan ta maximalt tre-fyra timmar tills smugglarbåten når havsgränsen där ett ”räddningsfartyg” kommer att vänta för att slutföra resan till Europa.

I  och med att Italien har tagit ett allt hårdare grepp mot människosmuggling verkar Proactiva Opens Arms har skiftat sin aktivitet till Spanien och Marocko.  Samhällsnytt har ställt frågor till Proactiva Open Arms via mejl och på telefon. Organisationen har dock inte velat att svara på våra frågor. En databas med historiska positioner av deras räddningsbåt kan laddas ned i sin helhet på följande länk: OPEN_ARMS-1hour-vessel-movements-report