➤ Problemen har funnits länge på busslinje 179 i Stockholm som går mellan Sollentuna och Vällingby genom huvudstadens mest utsatta förorter som Rinkeby, Tensta och Kista. Enligt vittnesmål, stormade passagerare bussar utan att betala för sig. Nu ger bussföretaget upp och legaliserar detta.

Arriva kör linje 179 på uppdrag av SL. I ett pressmeddelande om ändringen nämns att ”betalningsvägran” är ovanligt hög på den här rutten och utgör 25% av alla registrerade fall av betalningsvägran i Stockholms län. Det är en av de mest brottsutsatta linjerna i hela landet med 22 polisanmälningar om hot och våld mot förare bara i år.

Sedan länge brottas Arriva med passagerare som går in genom bakdörrar utan att visera sin biljett samtidigt som andra passagerare kliver ut. Enligt en källa som arbetar inom SL var läget ansträngt under en lång tid:

” För att så många skiter i att gå in genom framdörren. De stormar bussen och kastar sig in genom alla dörrar. I sin färd mot Rinkeby och Tensta. Vilket medför att man gett lov till att gå in i alla dörrar.”

När Samhällsnytt når Arrivas pressansvarige Isak Dan på telefon bekräftar han att företaget införde nya rutiner som ”ett pilotprojekt” i början av november. Inom ramen för projektet ska särskilda värdar visera biljetterna vid bakdörrar på tre busshållplatser – i Kista, Rinkeby och Tensta.

Arrivas ekonomi hotad av systematisk plankning

Arrivas planeringschef i västra Stockholm Freddy Mosa menar dock i en telefonintervju med Samhällsnytt att det egentliga syftet med ändringen är att försöka fånga upp åtminstone en del av borttappade biljettintäkter. Eftersom företaget får betalt av SL per registrerad passagerare – som registreras genom att blippa sitt SL-kort mot en läsare, minskar intäkterna markant när passagerare går in genom bakdörrar utan att visera sin biljett.

För att ändra på det placerade företaget värdar vid de tre mest populära busshållplatserna. Värdarna finns dock där bara under en del av dygnet. På andra hållplatser fortsätter passagerare att gå in genom bakdörrar utan kontroll.

Förare behöver inte kontrollera biljetter för att minska hot

Samtidigt befrias förare på linjen från skyldighet att kontrollera passagerares biljetter, detta för att minska hotsituationer:

– Om det kommer en aggressiv kund som inte vill betala ska man inte gå i konflikt, man ska inte riskera sitt liv för att få en blipp, säger Isak Dan.

Sedan i april i år är polisen involverad i biljettkontrollerna på linjen, eftersom kontrollanterna tidigare beordrades att stoppa sitt arbete i området av skyddsombud på grund den otrygga situationen.

Isak Dan är öppen med syftet för projektet:

– Syftet är att öka validering eller betalning.

Så att Arriva inte går miste om intäkterna?

– Ja, det kan man säga.

För att folk steg på genom bakdörrar oavsett?

– Ja.

Och på det viset accepterar ni alltså den rådande situationen?

– Vi accepterar ingenting men vi befinner oss i en situation där folk kliver in genom bakdörren. Man måste öppna bakdörren om människor vill kliva av. Om det finns några som vill kliva på under den tiden den andra personen kliver av finns det ingenting att göra. Vad ska vi göra?

Mordhotar väktare och personal

Pilotprojektet ska pågå fram till mars och kommer att utvärderas – både utifrån hur mycket biljettintäkter man lyckades att samla in den vägen och hur säkerhetssituationen för personal förändrades. Ett vittne som säger sig arbeta för SL uppger dock följande:

”Finns varken kontroller eller personal som ser till att folk betalar för färd. De mordhotar väktare och personal. Många har blivit misshandlade.”

Går folk genom bakdörrar även på de hållplatser där det inte finns värdar?

– Ja, så har det varit. Vi vill ju naturligtvis att folk lär sig stiga på genom framdörrar och visera som vanligt, säger trafikplaneringschefen Freddy Mosa till Samhällsnytt.

Men hur ska de lära sig det om Arriva nu officiellt tillåtit påstigning genom bakdörrar?

– Mm… jag är inte inblandad i det här beslutet att köra igång det här projektet.

Vad tror du det skickar för signaler till folk som inte vill betala för sig?

– Jag kan inte svara på den frågan, säger Mosa och hänvisar till en annan chef i företaget.

Samhällsnytt har även varit i kontakt med SL som säger sig inte känna till Arrivas pilotprojekt.