På Ronnebys barnavårdscentraler har ett 20-tal läkare och sjuksköterskor gått samman för att slå larm om att många barn i kommunen har bristande kunskaper i svenska.

I ett brev till kommunen understryker man behovet av diverse åtgärder för att förbättra barnens svenskkunskaper. Samtidigt påpekar man att vissa förskolor nästan enbart består av arabisktalande barn.

− Man förstår på kroppsspråk och annat att barnen inte förstår oss”, säger Christine Andersson, distriktssjuksköterska på Ronneby vårdcentral, till Sveriges Radio.

Förändring två senaste åren

Enligt Andersson har problematiken ökat under särskilt de två senaste åren. Innan såg man att det var barnen som hjälpte föräldrarna med svenska språket, nu är det tvärtom föräldrarna som får assistera sina barn med det språkliga.

Eventuella effekter av detta befarar man ska bli svårigheter att hänga med i skolan.

Utöver kommunen uppmanar man även andra aktörer, som religiösa ledare, att agera.

Från politiskt håll säger kommunalrådet Roger Fredriksson (M) att han hoppas att den nya skolsatsningen ska hjälpa till att bryta segregationen och att de framtida skolorna ska locka elever med olika bakgrund.