Ett helägt dotterbolag till amerikanska energijätten NextEra Energy tvingas betala upp till motsvarande 330 miljoner kronor för att ha brutit mot lagen och byggt vindkraftverk som dödat minst 150 örnar. Det skriver USA:s justitiedepartement i ett pressmeddelande.

Knappt 18 miljoner av beloppet är ett bötesbelopp, nära 60 miljoner skadestånd och resten pengar som ska avsättas för att minimera risken att fler örnar dödas eller skadas.

Domen är i form av en överenskommelse, där dotterbolaget ESI Energy Inc (ESI) erkänner att det brutit mot Migratory Bird Treaty Act (MBTA) – en lag från 1918 som syftar till att skydda USA:s fågelliv.

Byggde olaglig vindkraft – 150 örnar dog

I domen kritiseras ESI särskilt för ett vindkraftsprojektet i Wyoming som började byggas 2020. The U.S. Fish and Wildlife Service (USFWS) varnade i förväg för att vindkraftverken skulle leda till ovanligt många döda örnar och avrådde från projektet. Den federala myndigheten upplyste samtidigt om att det skulle krävas ett särskilt tillstånd för att få bygga vindkraftverken med tanke på de många örnar som häckade i området.

Energibolaget ignorerade varningarna och uppmaningarna, och började bygga vindkraftverk ändå. Enligt domen erkänner ESI att det saknat de miljötillstånd som krävs för vindkraftsprojekt i såväl Wyoming som i New Mexico.

LÄS MER: AVSLÖJAR: Ska rädda Stockholm med rekordstora vindkraftverk – har inte byggt vindkraft tidigare

– Den här överenskommelsen håller ESI och dess dotterbolag ansvariga för åratal av ovilja att samarbeta med vår myndighet och deras flagranta åsidosättande av vildmarkslagar, säger Edward Grace vid USFWS i en kommentar.

Minst 150 havs- och kungsörnar har dödats vid 50 av ESI:s vindkraftsanläggningar de senaste tio åren. I 136 av dessa fall har det bekräftats att fåglarna träffats av kraftverkens turbinblad.

Generösa lån och skattelättnader

Aktivister som slåss för bevarandet av den amerikanska naturen och värnandet av rovfåglarna har i mer än tio års tid motsatt sig den pågående vindkraftsexploateringen. Men genom statliga speciallån, lånegarantier och ”skattekrediter” drivs amerikanska energibolag att bygga allt fler sådana kraftverk.

Att energibolagen får del av offentliga medel för vindkraftsbyggandet var något som åklagaren L. Robert Murray tog fasta på under åtalet. Han kommenterade i samband med att domen föll att det är viktigt att ”de som tar emot federala skattekrediter följer federala lagar”.

Moderbolaget NextEra Energy skriver i en egen kommentar att de gick med på överenskommelsen, och erkände sig skyldiga, för att ”lägga den här saken bakom oss”. Företaget passar samtidigt på att rikta en känga mot myndigheterna och anklagar dem för att agera mot företag som bygger ”utsläppsfri vindenergi”, men inte annan verksamhet som också dödar fåglar.

Tidigare domar

Det är inte första gången ett amerikanskt energiföretag döms för att dess vindturbiner dödat örnar. Den första domen föll i november 2013 mot Duke Energy, USA:s största energibolag, sedan 14 kungsörnar och 149 ytterligare fåglar ur skyddade fågelarter hittats döda vid två av företagets vindkraftsanläggningar.

Enligt åtalet den gången hade energijätten inte vidtagit ”alla rimliga åtgärder” för att minimera riskerna för att skyddsvärda fåglar skulle träffas och dödas av vindturbinerna. Året därpå föll ytterligare en dom mot energibolaget PacifiCorp sedan bland annat 38 kungsörnar dödats vid två av företagets vindkraftsanläggningar.

Samnytt har tidigare skrivit om att ornitologer i Sverige slagit larm om att örnar dödas av vindkraftverk även här, och till och med krävt att vissa vindkraftsparker bör rivas för att rädda landets rovfåglar.

LÄS ÄVEN: Ornitologer kräver: Börja riva vindkraft och rädda Sveriges örnar