Vetenskap

pojke-barn-ambulans

Riskerna med kusiner som får barn fortfarande tabu i Sverige

Publicerad 3/21/2023

Risken för genetiska sjukdomar och missbildningar fördubblas när kusiner får barn tillsammans. Trots detta, och att det är mer vanligt förekommande inom vissa invandrargrupper samt att förekomsten ökar, är det fortfarande ett känsligt område och informationen från myndigheter och sjukvård är näst intill obefintlig. På högskolan i Skövde arbetar Homa Tajsharghi, professor i biomedicin och senior […]

Annons