LKAB är den största järnproducenten i EU. I och med den stundande cementkrisen riskerar företagets produktion sjunka med så mycket som 80 procent. Inte bara kan detta leda till massarbetslöshet och totalstopp i flera industrier i Sverige, nu varnas också för effekterna i EU och resten av världen.

Sedan Mark- och miljööverdomstolen dömt ut Cementas ansökan om förlängt tillstånd att bryta kalk på Gotland väntar kris i hela EU. LKAB är Cementas enskilt största kund. Samtidigt är gruvföretaget den överlägset största järnproducenten i EU, med en marknadsandel på nära 80 procent, enligt Dagens PS.

Om Cementa inte längre kan leverera cement från fabriken i Slite på Gotland, riskerar LKAB tappa upp till 80 procent av sin järnmalmsproduktion, något Samnytt tidigare skrivit om. Detta innebär att cementkrisen orsakar katastrofala förluster, inte bara för svensk verkstadsindustri utan för hela EU:s.

Anledningen är att cement är en färskvara. Det finns inga större lager liggande och att importera tillräckliga mängder för att täcka LKAB:s behov blir dyrt och en logistisk mardröm.

LÄS ÄVEN: Socialdemokraterna och Miljöpartiet bakom cementkrisen

Tiotals miljoner arbeten riskeras

Ett kraftigt bortfall av LKAB:s järnproduktion kommer att slå hårt mot stora delar av EU:s verkstadsindustri. ”Det kan handla om tiotals miljoner med jobb och ett tvärstopp för den ekonomiska återhämtningen efter coronakrisen”, skriver Lars Wilderäng på bloggen Cornucopia.

Wilderäng spekulerar i om EU slutligen kommer att ta den svenska regeringen i örat men varnar för att det då kan vara för sent. ”Vi får se om det måste till att EU:s ekonomi kraschar för att EU ska sätta tumskruvarna på den svenska regeringen, men då blir det reaktivt och inte proaktivt och skadan kommer redan vara skedd”, skriver han.

LÄS ÄVEN: Cementkrisen växer: Åkerier varslar personal

Prishöjningar att vänta

2020 producerade LKAB 27 miljoner ton järnmalmsprodukter. Merparten går, efter förädling till stål, på export. En plötsligt begränsad tillgång av järnmalm leder till att järn- och stålpriserna skjuter i höjden världen över. Detta i sin tur fördyrar slutprodukterna, vilket i slutändan drabbar konsumenterna.

Cementa har överklagat  Mark- och miljööverdomstolens beslut till Högsta domstolen och väntar nu på prövningstillstånd, uppger SvD. Samtidigt försöker bolaget förmå regeringen att förlänga det gamla tillståndet.

Förhoppningen är att på så vis, åtminstone tillfälligt, kringgå Mark- och miljööverdomstolens beslut. För detta krävs dock en ändring i miljölagstiftningen.

LÄS ÄVEN: Cementkrisen leder till massarbetslöshet