De två chefer på Karolinska sjukhuset i Stockholm som gick före i kön och vaccinerade sig – trots att de inte tillhörde sjukhusets priorierade personal – är nu tillbaka i tjänst. Det skriver Karolinska sjukhuset i ett pressmeddelande.

Den 12 januari påbörjade Karolinska sjukhuset vaccination av sin personal. Enligt sjukhusets vaccinationsplan prioriterades patientnära personal som arbetar inom intensivvård, intermediärvård, akutverksamhet och infektionsvård. Men bland dem som vaccinerades fanns även två personer i sjukhusets ledningsgrupp, som inte var prioriterad personal, något som ledde till att en utredning tillsattes 3 februari och de båda cheferna stängdes av.

Utredningen kommer nu fram till att vaccinationen av de båda cheferna ”innebar ett avsteg från den av sjukhuset beslutade prioriteringsordningen”. Trots det säger sjukhusets sjukhusdirektör Björn Zoëga att han har fortsatt förtroende för dem.

– De har i samtal med mig och med utredningen uttryckt att de i efterhand inser att de borde ha hållit fast vid att ej låta sig vaccineras. Den insikten gör att de har mitt förtroende att fortsätta i sina roller och återkomma i tjänst, säger han i pressmeddelandet.

Att de båda cheferna vaccinerades förklaras med att de tilldelade vaccinampullerna räckte till fler vaccinationer än leverantören angett. För att inte vaccinet skulle gå till spillo valde man därför att vaccinera fler än de fyra prioriterade grupperna. Utöver de två cheferna vaccinerades även personal som jobbar inom cancersjukvården.