På bara ett år har de svenska matpriserna ökat med drygt 20 procent och har varit den faktor som starkast drivit på inflationen. Bland de stora matkedjorna pekas Coop ut som den som drivit på utvecklingen.

De skenande svenska matpriserna gjorde så att finansminister Elisabeth Svantesson (M) i veckan kallade till sig representanter för matkedjorna för att diskutera situationen.

Tre månader sticker ut i prisrallyt – i mars 2022 ökade matpriserna med 2,4 procent, i juli samma år med 3,2 procent och i februari i år med 2,8 procent.

Detta beror enligt branschkännare på att de tre stora matkedjorna gör omfattande prisjusteringar minst två gånger per år, i början av året och mitt i sommaren, ett mönster som dock delvis brutits med den ökande inflationen.

LÄS ÄVEN: Inflationen och matpriserna fortsätter öka

Unikt för i år är att Coop varit drivande med stora prisökningar redan från den 1 januari, före leverantörerna aviserat nya prisnivåer och först fem veckor senare följde Ica och Axfood efter med sina höjningar.

– Coop stod för en chockhöjning som fick många företag i leverantörsleden att höja på ögonbrynen, säger en person med god insyn i prissättningen inom Axfood, Coop och Ica till Sydsvenskan.

Många reagerade på att Coop kort därpå skickade ut ett brev till leverantörerna och vädjade om att pressa ned priserna

– Många mottagare av brevet ansåg att Coop använde sig av dubbla budskap. ”Det här tar priset”, sade de. Coop höjde priserna över hela linjen innan det egentligen behövdes. Samtidigt vädjade Coop till oss leverantörer att hålla igen, säger denna källa.

2,8 procent i februari

Ulf Mazur, vd och grundare av Matpriskollen, bekräftar att Coops priser steg kraftigt i januari.

– Det var något vi märkte. Coops höjning vittnar om hur tufft det är i branschen. Att höja priset före någon annan är alltid förenat med en risk, säger Ulf Mazur.

Sedan Coop genomfört sina höjningar steg matpriserna med 1,8 procent i januari och ytterligare 2,8 procent i februari efter att Axfood och Ica följde efter.

Inte anmärkningsvärt

På Coop uppger presschef Marcus Björling att man inte ser det som anmärkningsvärt att Coop i år höjt sina matpriser innan Axfood, Ica och leverantörerna aviserat sina justeringar. Han påpekar också att det kan skilja sig från år till år när Coop och andra kedjor höjer sina priser.

Vidare säger Björling att Coops prisjusteringar alltid bygger på prisaviseringar från leverantörerna och att de omöjligt kan driva marknaden med en marknadsandel på 18 procent.

Enligt Coops vd Marie Nygren har de svenska matpriserna främst påverkats av pandemin, kriget i Ukraina och en svag svensk valuta.

LÄS ÄVEN: Matpriserna i Sverige skenar värre än i grannländerna