Spridningen av coronaviruset har de senaste veckorna tagit kraftigt ny fart i Danmark. Men fördelningen av fallen är inte jämn – sju av tio smittade är invandrare. Det rapporterar bland annat Expressen/Kvällsposten.

Det är framför allt i de områden som i Danmark benämns ”invandrargetton” som smittan sprider sig. 70 procent av de nya fallen rör personer med utländsk bakgrund i åldrarna 20 till 65 år enligt statistik från den danska SSI-myndigheten. Orsaken uppges vara dålig efterlevnad av regler och rekommendationer betäffande smittskydd.

Detta hävdas från vissa håll i sin tur bero på ”socioekonomiska faktorer” och ”ojämlikheter”, bland annat att många invandrare arbetar som buss- och taxichaufförer där de konfronteras med andra människor i större utsträckning än dansken i genomsnitt, men också mer allmänt på att ”de sociala förutsättningarna” för spridning av sjukdomar är större i dessa områden.

Enligt statsminister Mette Fredrikssen (S) kan siffrorna föranleda särskilda riktade slag med ”hammare” mot dessa områden.

– Då var vi tvungna att gå in med den stora hammaren, så vi fick kontroll över situationen. Vi visste alltid att corona skulle komma tillbaka, men nu är det den lokala hammaren som måste användas, förklarade hon vid pressträff på måndagen.

authorimage