Enligt en studie som publiceras i The Lancet Respiratory Medicine löper patienter med covid-19 nästan tre gånger så hög risk att dö som de som blir inlagda med säsongsinfluensa.

Studien baseras på fransk data där man jämfört 89 530 patienter med covid-19 under mars och april med 45 819 influensapatienter som blev inlagda mellan december 2018 och februari 2019.

Dubbelt så många patienter med covid-19 behövde läggas in på sjukhus, vilket man tror delvis kan förklaras med existerande immunitet mot influensa.

Fler patienter med covid-19 behövde också intensivvård – 16,3 procent jämfört med 10,8 procent.

Ytterligare en anmärkningsvärd skillnad är att långt färre barn under 18 med covid-19 lades in jämfört med de med influensa – 1,4 procent respektive 19,5 procent.

17 procent dog

16,9 procent av coronapatienterna dog jämfört med 5,8 procent bland influensapatienterna.

Samtidigt påpekas att det fanns få behandlingsmetoder för svårt sjuka coronapatienter i våras.

Catherine Quantin, professor vid universitetssjukhuset i Dijon, framhåller dock även att säsongsinfluensan 2018-2019 var den dödligaste i Frankrike på fem år.