I ett pressmeddelande på onsdagen kräver Sverigedemokraterna att trängselskatten vid in- och utfart till städerna samt de på många håll höga p-avgifterna avskaffas. Fler behöver ta bilen menar man för att minska trängseln i kollektivtrafiken och därmed risken för smittspridning av covid-19.

Det är uppenbart, skriver partiet, att kollektivtrafiken inte är anpassad för pandemier och sådana restriktioner om social distansering som nu råder. Trycket i kollektivtrafiken behöver därför minskas och andra färdsätt uppmuntras, menar man.

Man skriver vidare att ett ur smittskyddssynpunkt förträffligt färdmedelsalternativ till kollektivtrafiken är den privata bilen för såväl resor till och från jobbet som varuinköp och transporter.

SD kräver därför att trängselskatten omedelbart slopas och riktar också en uppmaning till kommunerna om att tills vidare avskaffa parkeringsavgifterna. Partiets gruppledare i Trafikutskottet Jimmy Ståhl förklarar hur man har resonerat:

”Vi politiker måste göra det lättare för människor att ta eget ansvar och begränsa smittspridningen under krisen. Dessa förslag kommer få omedelbar effekt och avlasta både kollektivtrafik och sjukvård”