Extremt höga halter svaveldioxid (SO₂) uppmäts i luften över Wuhan, vilket uppges tyda på att stora mängder organiskt material, med andra ord döda kroppar, bränns. Hela staden besprutas nu med desinfektionsmedel i hopp om att stoppa den luftburna smittan.

Data från Windy visar stora mängder SO₂ i luften i utkanten av Wuhan, Kina. Detta är vanligtvis förknippat med förbränning av organiska ämnen. Nivåerna är kraftigt förhöjda i jämförelse med resten av Kina. Den enda stad som kommer i närheten den är Chongqing, som också drabbats hårt av coronaviruset.

Upptäckten rapporteras på twitter av kontot Intelwave, som i sina poster uppger sig oroa sig för att arresteras av kinesiska myndigheter, på grund av sina inlägg. Oron är befogad då myndigheterna tidigare har omhändertagit flera personer som spridit information om viruset som inte varit officiellt sanktionerad.

Tror vara brända kroppar

Anledningen till de kraftigt förhöjda nivåerna SO₂ kan teoretiskt sett bero på kraftverk som släpper ut gasen. Det är dock osannolikt med tanke på hur kraftigt avvikande siffrorna är från normen och att ingen annan stad kommer de nivåer som uppmäts i Wuhan, uppger Intelwave.

Istället anses den troligare anledningen till de förhöjda nivåerna vara förbränningen av kroppar från djur och människor drabbade av viruset.

Nuvarande SO₂-nivåer över Wuhan, på 1700ug/m^3, är extremt höga. Redan 80ug/m^3 anses normalt sett vara en farligt hög nivå SO₂.

Dödssiffror ifrågasatta

Alltfler ifrågasätter de officiella dödssiffrorna. I Kina uppges antalet smittade vara uppe i närmare 40 000 personer men vissa undersökningar visar att det kan vara tio gånger värre.

I Wuhan, där viruset först bröt ut, sprayar nu kinesiska myndigheter stora delar av staden med desinfektionsmedel.

Coronavirus är en stor familj av virus, av vilka några orsakar sjukdom hos människor och andra cirkulerar bland djur. I sällsynta fall kan de virus som drabbar djur muteras till att smitta människor. Idag känner man till sju olika coronavirus som kan smitta människor, uppger Folkhälsomyndigheten.