Läkare från flera länder har tidigare varnat för att coronaviruset kan orsaka hjärnskador. Farhågorna bekräftas nu i en undersökning från Wuhan i Kina där viruset tros ha uppstått. Enligt forskningsrapporten uppvisar nära 40 procent av de som insjuknat i covid-19 neurologiska skador. Dessa yttrar sig främst som förvirring, delirium och muskelsmärta. De drabbade uppges dessutom ha en förhöjd risk för stroke.

– Studien visar att neurologiska komplikationer är relativt vanliga hos personer med COVID-19, säger Andrew Josephson, professor och ordförande för avdelningen för neurologi vid University of California San Francisco tillika chefredaktör för JAMA Neurology där rapporten publicerats, till UPI.

Han betonar att den som upplever symtom som dessa och vet om, eller misstänker, att de har smittats bör betrakta det som en ”röd flagga” och uppsöka vård.

Bland de med en allvarlig virusinfektion drabbades nära sex procent av stroke, ungefär 15 procent fick demensliknande symtom och cirka 20 procent upplevde svår muskelsmärta, visar rapporten.

Hittills har cirka 1,7 miljoner människor världen över smittats av covid-19 och nära 100 000 har dött av sjukdomen. Även om antalet varierar beroende på land och region, uppskattas att cirka 20 procent av de som smittats behöver sjukhusvård. Av dem upplever cirka fem procent livshotande symtom.

Neurologiska komplikationer

I den nya studien undersöktes 214 patienter med sjukdomen vid tre olika sjukhus i Wuhan under perioden 16 januari till 19 februari. Av de undersökta hade 59 procent andnöd som orsakats av svår infektion i de nedre luftvägarna.

Vad som får människor med viruset att drabbas av neurologiska komplikationer är enligt Josephson oklart. Han anser det dock möjligt att symtomen är resultatet av blodproppar som härstammar från hjärtat.

– Som med all forskning om viruset visar den här studien att vi fortfarande har mycket mer att lära oss. I första hand är det viktigt att människor är medvetna om dessa neurologiska symtom så de kan uppsöka läkare i tid, säger Josephson.

Förhöjd risk

De som uppvisar neurologiska symtom har förhöjd risk att avlida och uppvisar ett snabbare sjukdomsförlopp än de som inte har symtomen. Detta ökar deras behov av vård i ett tidigt skede.

Undersökningen, som är den första detaljerade rapporten om neurologiska förändringar hos inlagda patienter, kan läsas i sin helhet här.

I Italien, som drabbats hårt av viruset, har en speciell ”NeuroCovid”-enhet skapats för att ta hand om patienter som utvecklat neurologiska tillstånd vid universitetssjukhuset ASST Spedali Civili i Brescia, rapporterar European Academy of Neurology..

Viruset kan invadera hjärnan

I en intervju i New York Times berättar Dr Elissa Fory, neurolog vid Henry Ford Health System, att ”viruset i sällsynta fall kan invadera hjärnan”.

Fory berättar i intervjun om en kvinna där viruset orsakat en svullnad i hjärnan, vilket påverkade hennes beteende och uppfattningsförmåga.

Kvinnan blev förvirrad och klagade på huvudvärk. Hennes tillstånd förvärrades snabbt. Efter hjärnröntgen kunde en svullnad konstateras. Kvinnan rapporteras fortfarande vara under intensivvård.

Även i Norge rapporteras att ett flertal patienter uppvisat neurologiska skador orsakade av viruset.

– Vanliga symtom är huvudvärk och yrsel, men även nedsatt medvetenhet, stroke, epilepsi och påverkad motorik förekommer, säger överläkaren och ledaren för norska neurologiska föreningen Anne Hege Aamodt till VG.

I Norge rekommenderas nu sjukhusen förbereda team av neurologer som både kan konsultera och stödja de vanliga corona-avdelningarna, samt vara specialister för ”NeuroCovid”-patienter.