➤ MOTOFFENSIV Dagens Nyheters chefredaktör, Peter Wolodarski, aviserar att hans tidning ska storsatsa på politisk agendajournalistik inför nästa års riksdagsval. Orsaken till satsningen är att Wolodarski, i skenet av Brexit och Trump, är orolig för att Sverigedemokraterna ska nå stora framgångar med stöd från alternativ- och framtidsmedia.

I satsningen ingår bland annat rekrytering av flera politiska reportrar som ska skildra verkligheten med DN:s ”agendasättande” glasögon. Det Wolodarski oroar sig mest över är konkurrensen från de nya medierna på webben.

Därför genomför DN inför valet vad man kallar för en ”digital utveckling […] och en särskild satsning på att faktagranska nyheter och politiska utspel”. Wolodarski redogör för motivet till satsningen:

– I en polariserad värld med falska nyheter och ett uppiskat samhällsklimat är vi övertygade om att kvalitet och seriös journalistik har en avgörande roll att spela.

Dagens Nyheter har själva vid flertalet tillfällen kritiserats för att ha publicerat falska nyheter och folk som Samhällsnytt talat med menar att DN borde sopa rent framför egen dörr vad gäller faktagranskning. Det är oklart om den aviserade satsningen innebär en noggrannare granskning av det egna materialet eller om det endast är vad andra och vissa medier skriver som skall nagelfaras.

Wolodarski uppger att den redaktionella resursförstärkning DN gör inför valrörelsen 2018 är en av de största som tidningen någonsin gjort. Satsningen kommer att kosta pengar – flera miljoner kronor – och DN höjde därför nyligen kraftigt sitt prenumerationspris.

Oro för Sverigedemokraterna och alternativ-/framtidsmedia
Bakom Wolodarskis oro ligger den såväl inhemska som internationella utvecklingen där den vänsterliberala mediehegemonin fått ökad konkurrens från nya medier med mer värdekonservativ och socialkonservativ inriktning.

Det är medier som också har en mer traditionell syn på journalistuppdraget och mediekonsumentens rätt att få tillgång till fullständig samhällsinformation. Detta i motsats till den filtrerade information som mainstream-media sedan en tid tillbaka anser vara god pressetik att begränsa utbudet till.

Wolodarski har tidigare uttryckt hur skakad han blivit över att britterna röstade för ett utträde ur EU och amerikanarna för att göra Donald Trump till sin president. Parallellt med att beskylla Ryssland och Putin för att ha ett finger med i spelet, har DN-chefredaktören pekat ut de nya alternativ- och framtidsmedierna som orsak till att det gick så ”fel”.

Wolodarski vill till varje pris förhindra en upprepning av Brexit och Trump i Sverige, dvs att Sverigedemokraterna med draghjälp från de nya medierna blir landets största parti i valet 2018.