Något midsommarfirande blev det inte i år i Folkets park i Malmö. Anledningen är ekonomiska prioriteringar. Däremot satsas det för fullt på en muslimsk festival.

Midsommarfirandet i parken var planerat till midsommarafton den 26 juni. Detta ställdes dock in ”på grund av de prioriteringar som gjordes i början av året som en följd av det ekonomiska läget och en förändrad budget”. Man påstod då även att midsommarfirandet av ett av de arrangemang som fick strykas, ”liksom andra högtidsfiranden i parken”.

LÄS ÄVEN: VIDEO: Muslimer tar över Malmö-parken

Sedan 2013 har studieförbundet Ibn Rushd arrangerat firandet av den muslimska högtiden id i Folkets park där Malmö stad har stått för en stor del av finansieringen. Efter flera turer, som bland annat slutade med att en av studieförbundets medarbetare anmäldes för olaga hot, blev det dock inget firande i slutet av april i år efter den muslimska fastemånaden ramadan.

I en mejlväxling hävdade personen att en inställd festival skulle kunna leda till kravaller.

Kommunen tar över

Nu har Malmö stad tagit över planeringen av festivalen och kommer se till att den blir av.

– Bara för att en enskild medarbetare gör någonting så kan vi ju inte kollektivt ställa in en högtid som betyder så mycket för så många Malmöbor, sa Andreas Schönström (S), ordförande i tekniska nämnden i en intervju med Sydsvenskan.

LÄS ÄVEN: Malmöpolisen deltog i muslimsk massbön

Kommunen har samarbetat med bland andra Islamiska förbundet, Somaliska kvinnoföreningen och Islamic Relief för att planera firandet som sker på Mölleplatsen söndagen den 2 juli.

– De religiösa inslagen är inte aktuella, utan vi fokuserar på att familjer ska ha en plats att fira, säger Felicia Fredrikssonpå fastighets- och gatukontoret.