Danmarks socialdemokratiska regering har kommit överens med myndigheterna i Kosovo om hyra in sig på drygt 300 platser i landets fängelser. Cellerna är främst avsedda för utlänningar som i dansk domstol dömts till utvisning efter straffets avtjänande, en grupp som ökat så mycket i antal att de danska fängelserna nu är överfulla.

I ett första skede hyrs de sammanlagt 326 fängelseplatserna i Kosovo under en treårsperiod, från 2022 till 2025. Det meddelande Danmarks justitieminister Nick Hækkerup i ett uttalande på onsdagen.

Antalet utvisningsärenden till följd av brottslighet ökar i Danmark och förra året uppgick de till i snitt en person om dagen. Den egna fängelsekapaciteten räcker inte längre till för att härbärgera den influx av utländsk brottslighet som drabbat landet.

LÄS ÄVEN: Danmark vill hyra fängelseplatser utomlands

Kraftig ökning av fångar sedan asylkaosåret 2015

Sedan asylkaosåret 2015 har antalet fångar i Danmark ökat med nära 20 procent och under 2021 har det enligt officiell statistik inneburit att beläggningen i fängelserna nu överstiger hundra procent. Bland annat har så många som 62 procent av alla unga somaliska invandrare dömts för brott.

Ett parallellt problem för Danmark är att det i takt med att fängelserna blivit överfyllda och profilen på fångklientelet förändrats, blivit allt mindre attraktivt att söka jobb inom fångvården. Uppemot var femte tjänst som fångvårdare/fångvaktare/plit är idag vakant.

I Kosovo finns fortfarande några procent ledig fängelsekapacitet som man nu erbjuder andra länder att hyra in sig på. Så är det även i en del andra europeiska länder och även Norge har tidigare utnyttjat möjligheten att hyra fängelseplatser utomlands.

Det danska folketinget har också gett klartecken till att internera fångar på en öde ö. Detta efter ett förslag från Dansk folkeparti. När projektet kan realiseras är i nuläget oklart.

LÄS ÄVEN: Klart: Kriminella utlänningar i Danmark kan skickas till öde ö

Problem även i Sverige

Även i Sverige är fängelserna idag överfulla, främst beroende på en hög andel utländska fångar och som en direkt konsekvens av den migrationspolitik svenska regeringar valt att föra. Situationen förvärras ytterligare av att utvisningsinstrumentet tillämpas restriktivt, vilket innebär att utländska brottslingar ofta återkommer upprepade gånger som kunder i fångvården.

I Sverige har lösningen på överfyllda fängelser blivit att låta kriminella slippa avtjäna fängelsestraff och i stället få vistas fritt i samhället med fotboja. Regelmässigt slipper också brottslingar avtjäna en tredjedel av den strafftid de dömts till. Domstolarna, som är medvetna om platsbristen, dömer ofta i den nedre delen av straffskalan och har till sitt förfogande också en arsenal av straffrabatter.

LÄS ÄVEN: Danmark vill skicka asylsökande till migrantläger i Rwanda – avtal påskrivet