I februari i år lade den danska regeringen fram ett förslag om att förbjuda burka och niqab på allmän plats som vissa muslimska kvinnor klär sig i. Danska Folketinget har idag röstat ja till förslaget.

Danmarks Radio rapporterar att den nya lagen träder i kraft den första augusti i år och för den som trotsar beslutet innebär det böter på 1000 danska kronor. För den som vid upprepade tillfällen överträder den nya lagen kan det böterna uppgå till 10 000 danska kronor. Utöver burka och niqab berörs även huvor och masker som täcker ansiktet av den nya lagen.

I folketinget röstade 75 ledamöter för det nya lagförslaget medan 30 ledamöter röstade emot. I samband med att förslaget lämnades i februari i år uttryckte det danska justitiedepartementet i ett pressmeddelande att man i ”Danmark hälsar ordentligt och möts ansikte mot ansikte”.