I onsdags meddelade den danska regeringen att de inrättar en ny myndighet, Hjemrejsestyrelsen (Hemresestyrelsen), som ska ansvara för att fler utlänningar utan lagligt rätt att vistas i landet reser hem. Myndigheten ska dock endast hantera ärenden som inte innefattar tvång eller tvångsmedel.

I pressmeddelandet skriver regeringen att de har ett mål om att fler utlänningar utan laglig uppehållsrätt ska resa hem igen och syftet med den nya myndigheten är att samla hanteringen av ärendena på en myndighet, då de idag är spridda på flera.

Samtliga ärenden som inte innefattar tvångsmedel kommer samlas hos den nya Hemresestyrelsen. Den socialdemokratiska regeringen meddelar även att flera nya initiativ på området kommer presenteras snart.

– Det är viktigt för regeringen att utlänningar utan laglig rätt att stanna i landet reser hem. Vi har i många år haft Utlänningsstyrelsen. De ger bland annat uppehållstillstånd till flyktingar och anhöriga. Nu inrättar vi alltså Hemresestyrelsen, som ska säkra att folk också kommer hem igen när de inte längre har rätt att vara i Danmark. En myndighet, som endast arbetar med hemresor. Det tycker jag är en bra ordning, säger integrationsminister Mattias Tesfaye.

Det finns enligt uppgift idag 1 100 avvisade asylsökare som ska åka hem. 200 av dem har varit i den positionen i över fem år. Den nya myndigheten kommer att ha 250 medarbetare.

Tusentals går under jorden i Sverige

Våren 2018 rapporterades att två tredjedelar av de som fått avvisnings- och utvisningsbeslut i Sverige avviker.

– Man kan säga att det är ungefär en tredjedel, lite knappt, där utvisningar och avvisningar genomförs. Nästan alla av de som inte genomförs beror på att polisen inte vet var personen finns. Så två tredjedelar, lite drygt, är avvikna, sa Per Löwenberg, gruppchef vid nationella gränspolisen på Nationella operativa avdelningen, till SR då.

Av de närmare 3000 personer som skulle ha lämnat landet rapporterade polisen att drygt 2000 hade gått under jorden. En av anledningarna är att annat prioriterats av polisen. De menade att det ”skulle kräva mer resurser och också fler åtgärder tidigare.”

Enligt en debattartikel från SD i höstas ska polisen sedan 2012 ha tagit emot 86 000 avvisningsärenden från Migrationsverket och domstolarna varav endast 37 683 har verkställts. Resterande 48 317 personer vet man inte så mycket om, skrev författarna då.

Även Migrationsverket räknade med att folk inte accepterar av- eller utvisningsbeslut. År 2016 prognostiserade myndigheten att hela 46 000 människor kommer att avvika efter att ha nekats asyl fram till år 2019.