Danmark har beslutat köpa in två miljoner jodtabletter. Det skriver den danska folkhälsomyndigheten på sin hemsida. Anledningen är kriget i Ukraina.

Samma myndighet bedömde i början av mars att risken för att danskar utsätts för skadliga nivåer av radioaktiv strålning till följd av kriget var små. Då lyftes det stora avståndet fram som argument. Det påpekades att det är mer än 900 kilometer från Danmark till det närmsta ukrainska kärnkraftverket.

”Internationellt rekommenderas utdelning av jod enbart inom ett avstånd av 100 till 200 kilometer från ett olycksdrabbat kärnkraftverk”, hette det i ett pressmeddelande där det även påpekades att:

”Användning av jodtabletter som motverkar radioaktivt jod blir endast aktuell om en situation skulle uppstå där personer från Danmark genomför insatser i delar av Ukraina eller angränsande områden, under ett pågående eller hotande utsläpp från någon av kärnkraftsanläggningarna i Ukraina.”

”Har omvärderat”

Nu har den danska folkhälsomyndigheten ”omvärderat” sitt tidigare beslut, skriver den. En ”nukleär händelse i Danmarks närområde” är inte längre något som utesluts, heter det.

Ett fiktivt exempel som nämns är en olycka ombord på ett atomdrivet fartyg i danska farvatten. Ett annat en olycka i ett kärnkraftverk i Danmarks närområde, utan att något specifikt land eller kraftverk nämns.

Den första leveransen av jodtabletter beräknas vara gjord inom två till tre månader. Tabletterna ska delas ut till riskgrupper, barn och unga, gravida och ammande mödrar samt beredskapspersonal i händelse av ett radioaktivt utsläpp som drabbar Danmark.

Blockerar upptag

Syftet med att äta jodtabletter i samband med utsläpp av radioaktivitet är att förhindra att kroppens sköldkörtel tar upp radioaktiva isotoper av jod. Efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986 drabbades tiotusentals barn av sköldkörtelcancer på grund av radioaktivt jod. Ofta fick de i sig isotoperna via mjölken de drack.

Sveriges miljö- och klimatminister Annika Strandhäll (S) har tidigare uppmanat svenskar att inte köpa jodtabletter för att vara förberedda om ett utsläpp av radioaktivitet inträffar.

– De kommer inte ha någon effekt om det är en olycka i Ukraina, sade hon 21 mars.

LÄS ÄVEN: Annika Strandhäll: ”Sluta köpa jodtabletter”