Flera partier i det danska Folketinget vill nu lätta på coronarestriktionerna och tillåta norska och tyska turister besöka landet. Däremot anser man inte att den svenska smittskyddspolitiken varit sådan att det är försvarligt att öppna gränsen mot Sverige. Det skriver DR.

Många turistattraktioner i Danmark står beredda att ta emot sommarturister om de corona-relaterade inreserestriktionerna hävs. Det menar företrädare för ett flertal av de politiska partierna också att det kan vara dags för – men bara för turister från länder som fört en lika ansvarsfull smittskyddspolitik som Danmark.

Det anser man att Norge och Tyskland har gjort. Den svenska smittskyddspolitiken under statsepidemiolog Anders Tegnells ledning och i huvudsak baserad på frivillighet och rekommendationer får däremot tummen ned.

Man tror inte att svenskarna fått tillräckligt inskärpt i sig från myndigheterna vikten av att skydda sig själv och andra mot covid-19. Man litar därför inte på att svenska turister kan uppföra sig om de släpps in i landet.

Av Folketingets 14 partier är det bara två – Alternativet och Liberal Alliance – som anser att det är försvarligt ur smittskyddssynpunkt att öppna upp för turism från Sverige. De två partierna har endast fyra mandat tillsammans av Folketingets totalt 179.

Det är samtidigt oklart om det blir någon gränsöppning överhuvudtaget. Flera partier, däribland de som sitter i regeringen, är tveksamma till att släppa på restriktionerna även mot Norge och Tyskland.

De allra flesta är dock ense om att ska gränserna öppnas så kan bara turister från länder som bedrivit en ansvarsfull smittskyddspolitik komma ifråga, och dit räknas inte Sverige.

Någon form av beslut i gränsöppningsfrågan väntas enligt den danska regeringen tas innan maj månads slut.