➤ Utrikesdepartementet i Danmark ser nu över och drar i vissa fall in det skattefinansierade biståndet till palestinska organisationer. Anledningen till genomgången är att det i samband med ett besök i Mellanöstern som utrikesminister Anders Samuelsen företog i somras framkom att vissa palestinska organisationer, däribland en kvinnoorganisation, hyllat terrorister.

Kvinnoorganisationen inrättade tidigare i år ett kulturcentrum i en palestinsk by och uppkallade det efter den kvinnliga muslimska terroristen Dalal al-Mughrabi, som 1978 var med och iscensatte ett terrordåd där 38 israeler mördades, varav 13 barn. Namngivningen ansågs inte kontroversiell lokalt där många antisemitiska palestinska terrorister betraktas som folkhjältar.

I samband med öppnandet ska kvinnoorganisationen även ha publicerat en artikel i vilken man lyfte fram al-Mughrabi som en förebild. Även den palestinska myndigheten har vid olika tillfällen hjälteförklarat Dalal al-Mughrabi.

Kvinnoorganisationen fick kritik från FN. Länder, däribland Sverige, som pumpat in skattepengar i organisationen stoppade tills vidare stödet. Och nu gör alltså även Danmark detta plus att man gör en mer omfattande kontroll av vilka palestinska organisationer som får stöd och vilka värderingar dessa har.

Danska UD aviserar redan nu att flera palestinska organisationer kommer att mista sitt bistånd och att man även från och med årsskiftet kommer att avsluta det multilaterala biståndssamarbetet riktat till Palestina som man haft med andra länder, bland annat Sverige. Framgent kommer Danmark endast att teckna egna nationella biståndsavtal.

De organisationer som framöver vill få ett fortsatt ekonomiskt stöd från Danmark kommer man att ställa mycket klarare krav och villkor på.