Danmarks förre migrationsminister Inger Støjberg skriver i en debattartikel att den icke-västliga invandringen, främst den muslimska, har skadat Danmark långt mere än den gynnat landet. Listan över fenomen denna inneburit för landet kan göras lång, menar hon.

Det var för ett par veckor sen Støjbergs debattartikel publicerades i B.T. Enligt den före detta ministern är det många icke-västliga muslimska invandrare som klarar sig bra, men samtidigt alltför många som inte gör det och utnyttjar det generösa välfärdssamhället, vägrar anpassa sig och direkt destabiliserar landet.

Listan över vad denna typ av invandring medfört menar hon innehåller allt från kriminalitet till social kontroll och krav om särrättigheter i skolan, på arbetsplatser och simhallar, utnyttjande av bidrag, brist på lust att bidra till samhället, bristande respekt för auktoriteter och mer otrygga gator och torg.

För många

Den främsta orsaken till situationen är enligt Støjberg att antalet invandrare som kommit är för många men också att danskarna inte har förmått att ställa skarpa nog krav samt göra klart att man förväntas anpassa sig ifall man vill leva och bo där.

Invandrare och efterkommande från icke-västliga länder är i brottsstatistiken överrepresenterade med 255 procent i förhållande till deras faktiska andel av befolkningen. Utöver detta tillkommer en mycket råare kriminalitet som skjutningar på öppen gata och oprovocerade gruppöverfall på oskyldiga. Invandrargängen använder ett våld som tidigare varit okänt i Danmark, konstaterar hon.

Utvisning

För dessa förhärdade kriminella utlänningar finns bara en reell lösning, skriver Støjberg – utvisning.