Ingen rökning ”varken inomhus, utomhus, på hemarbetsplatsen eller vid transport mellan arbetsställen”. Det är reglerna för anställda vid Gentofte kommun i norra delen av Storköpenhamn. Snart kan fler arbetsplatser följa efter.

Totalt har nu 50 av 98 danska kommuner infört rökfri arbetstid och ytterligare fem förbereder ett förbud inför nästa år.

Kritiker menar att förbudet utgör ett intrång i de anställdas privatliv.

– Det är inte det vi inför regler för. Det är för arbetstiden. Under den tid man får lön från oss röker man inte, säger Helene Rasmussen, som är chef för Gentoftes socialförvaltning.

Rasmussen menar att man inte tagit ställning utan bara beslutat att arbetstiden ska vara rökfri.

Går för långt

Även facket var kritiskt då beslutet togs.

– När de inför rökförbud som gäller i ens eget hem tycker jag att de går för långt, säger facklige förtroendemannen Steen H Sørensen på Lolland till Magisterbladet.

Sørensen jämför det med ett förbud mot att inte äta något särskilt till lunch för att det inte är hälsosamt.

Hos vissa andra kommuner har man andra lösningar, som Lolland där anställda får röka under pauser ifall de lämnar arbetsplatsen.

I Sverige uppger Västra Götalandsregionens arbetsrättsjurist Lena Kullander att riktlinjen inte reglerar hemarbete.