Förbudet har sedan tidigare stöd i folketinget och frågan har debatterats livligt under de senaste månaderna. Nu ska förlaget ut på remiss.

Med hänvisning till att det inte är förenligt med värderingarna i det danska samhället eller respekten för gemenskapen att dölja ansiktet när man möts i det offentliga rummet vill justitieminister Søren Pape Poulsen och den danska regeringen införa ett förbud mot plagg som täcker ansiktet på offentlig plats.

Tidigare spekulerades det i om att överträdelser mot ett förbud skulle innebära tre månaders fängelse, något som nu strukits. Istället är det böter på upp till 10 000 kronor som gäller för upprepade överträdelser.

LÄS MER: Förbud mot heltäckande slöja på väg att införas i Danmark

Maskeringsförbudet ska enligt justitieministern klart och tydligt visa att man i Danmark visar varandra tillit och respekt genom att mötas ansikte mot ansikte.