Det svenska tillståndet, där brottsaktiva artister som hyllar det gängkriminella livet tar en allts större plats i musikutbudet och lyfts fram av kulturetablissemang och media har bevakats med stort intresse i våra grannländer. Med Sverige som avskräckande exempel föreslår nu Dansk folkeparti att sådana artister inte ska tillåtas uppträda i Danmark.

Samnytt har i en lång rad artiklar bevakat artister som Yasin, Haval och den nyligen ihjälskjutne Einar – de brott de begått, hur de värvar unga till de kriminella gängen genom att glorifiera det kriminella livet och och hur de marknadsförs och hyllas av media- och kulturetablissemang. I Danmark ser man med oro på utvecklingen i Sverige och vill vidta åtgärder för att inte hamna i samma situation.

Nu lanserar Dansk folkeparti ett förslag för att begränsa den här sortens artisters skadeverkan på samhället: Förbjud kriminella artister att uppträda.

Förslaget innefattar alla brottsdömda artister, inte bara de som också glorifierar kriminalitet. Resonemanget är att artisterna i sig själva fungerar som förebilder för unga oavsett vilket budskap som förmedlas i deras musik.

För att det inte ska krocka med grundlagsfästa fri- och rättigheter begränsas förslaget att till att gälla offentliga framträdanden i sammanhang som uppbär någon form av offentligt ekonomiskt stöd. Det är det emellertid väldigt många evenemang som gör, varför förslaget anses kunna få god effekt även med denna begränsning.

– Artister som är med i kriminella gäng och glorifierar kriminalitet i sin musik bidrar till att rekrytera unga till kriminalitet och det måste vi bekämpa på alla sätt, fastslår DF:s rättspolitiske talesperson Peter Skaarup i en intervju i dansk radio.

”Riskerar att få det som i Sverige”

Skaarup är tydlig med att förslaget tar avstamp i den förskräckelse och oro många i Danmark har över att landet ska gå samma väg som Sverige när det gäller gängkriminalitet och relativisering av brottsuppviglande musik där sådana artister till och med tilldelats prestigefyllda priser av skattefinansierad Public Service.

– Vi riskerar att få det som i Sverige även på det här området om vi inte gör något.

I Sverige finns ännu inget motsvarande förslag. Det närmaste är Sverigedemokraterna förslag om att låta Brottsförebyggande rådet utreda om gangsterrap bör sluta spelas i public service-kanaler. SD har tidigare tagit starkt intryck av Dansk folkepartis politik och har länge haft partiet som förebild.