➤ GATUBARNEN En stor majoritet av de nordafrikanska så kallade gatubarnen, företrädesvis från Marocko, ljuger om både identitet och ålder. Det framkommer efter att svenska myndigheter nu kunnat avstämma data med Marocko.

– Efter att Marocko nu oftare erkänner sina medborgare så får vi svar efter att vi tagit fingeravtryck som de sedan jämför med sina register. Vi kan konstatera att i 80 procent av fallen så har personen uppgett en annan identitet i Sverige än den egentligen hade. I 90 procent av fallen så är de vuxna trots att de tidigare uppgivit att de är barn, säger Per Löfvenberg vid gränspolisen till SVT Nyheter.

Samtidigt meddelas att Sveriges och Tysklands gemensamma ambitioner om att bygga ungdomshem i Marocko har kollapsat, detta efter att Tyskland dragit sig ur projektet.

– Vi har jobbat på andra sätt och bland annat träffat marockanska myndigheter och Marocko accepterar nu fler av sina medborgare än tidigare. Så trots att det inte blir något med ungdomshemmen är vi ändå nöjda med att fler återvänder säger Morgan Johansson till SVT Nyheter.

Problematiken är dock långt ifrån löst. Fortfarande uppehåller sig upp till 800 unga marockaner i Sverige olagligt och de som påstår sig vara under 18 och har missbruksproblem utvisas inte.

Sedan tidigare är det också fastlagt att en stor majoritet av de så kallade ensamkommande flyktingbarnen generellt – här de flesta från Afghanistan – också ljugit om sina åldrar. Minst åtta av tio som söker asyl i Sverige som barn uppger en felaktig ålder, enligt tester från Rättsmedicinalverket.