DEBATT • Även om Ryssland skulle lyckas ockupera Ukraina så skulle kriget fortsätta. Ukraina är ett stort land, cirka en tredjedel större än Sverige, med en befolkning på 33 miljoner. Detta är ganska jämförbart med både Irak och Afghanistan, som givit USA sådana problem. Och då får man komma ihåg att USA är långt mäktigare än Ryssland.

Den ukrainska frihetsrörelsen skulle fortfarande ha stöd från västmakterna. Att finansiera gerillaverksamhet är långt billigare än fullskaligt konventionellt krig och det vore inte svårt att smuggla vapen över den nästan 1000 kilometer långa västgränsen. Det skulle alltså inte råda någon brist på resurser.

Ett gerillakrig skulle innebära stora lidanden för Ukrainas folk, samma lidande som Tjetjenien tidigare utsatts för. Men det är svårt att tänka sig att det skulle få ukrainarna att ge upp, med tanke på deras nuvarande ihärdighet. I Ukraina läggs nu grunden för en nationalmyt, och man massproducerar hjältar och martyrer.

En ockupation vore extremt dyrt för Ryssland. Det skulle kosta liv, pengar, politisk uppmärksamhet och internationell välvilja. Ukrainas land och folk skulle inte bidra till ett mäktigare Ryssland, utan skulle istället sluka resurser. Så länge ockupation pågick vore det svårt för Ryssland att normalisera sina diplomatiska och ekonomiska relationer. Världen skulle ständigt påminnas om Ukraina av exilregeringens lobbyarbete och en strid ström av amatörvideos på internet.

Om Ukraina ockuperas och införlivas med Ryssland så lär det även bli svårt att hålla de lögner Ryssland kämpat för vid liv. Putin påstår ju att ukrainarna egentligen är ryssar, men ju längre ockupationen pågick desto svårare vore denna lögn bli att upprätthålla. Varje försök att integrera Ukraina i Ryssland skulle leda till mer kontakter mellan ukrainare och ryssar, och öka trycket på propagandamuren.

Ett alternativ vore att Putin nöjde sig med de territorier han nu ockuperat. Detta vore mer lovande. Men de fattiga och krigshärjade provinserna vore dålig kompensation för de förluster man lidit.  En sådan styckning skulle också lämna Ukraina med en stark armé och en större enhet, då landet blivit av med sina ryska separatister. Ett sådant resultat vore nog bättre för Ryssland än en total ockupation av Ukraina, men endast marginellt så.

Putin har alltså redan förlorat i Ukraina, åtminstone i den mening att vad som än händer så kommer Ryssland att vara svagare vid krigets slut än det var vid dess början. Frågan är bara hur mycket Ryssland kommer att förlora, hur lång tid det kommer att ta, och vilken skada Putin kommer att hinna åsamka andra. Det sista är viktigt – för att Ryssland säkert förlorar är inte samma sak som att Ukraina säkert vinner.

Jakob Sjölander