Samhällsnytt kan idag berätta att den Centeranknytna debattören Patrik Oksanen anklagades för att ha suttit sex månader i fängelse för pedofili. Han lyckades samtidigt involvera staten i att driva rättegången. När Samhällsnytt konfronterar honom med uppgiften duckar han frågorna.

Patrik Oksanen är en före detta journalist på SVT samt centerpartistisk ledarskribent på tidningen Hela Hälsingland som numera är ”senior fellow” hos tankesmedjan Fri Värld och profilerad debattör som Samhällsnytt uppmärksammat tidigare i en rad artiklar. Det var i mars 2016 som en person skrev i en kommentar till ett inlägg i en grupp på Facebook att Oksanen hade suttit sex månader i fängelse för pedofili för ett antal år sedan. Den dåvarande ledarskribenten polisanmälde mannen för grovt förtal – och ovanligt nog har staten tagit över utredningen som ledde till en fällande dom mot mannen.

LÄS ÄVEN: Oksanen ingick i hemlig påverkansgrupp som arbetade med att sammankoppla ryska hotet och högern

Domen tar dock inte ställning till om uppgiften är sann i sig. Det räcker nämligen med ett uppsåt att utsätta målsägande för andras missaktning för en fällande dom. Om uppgiften stämmer eller inte anses sakna betydelse i detta sammanhang.

I förhöret hos polisen förklarade den senare dömde mannen så här varför han skrev att Oksanen är dömd för pedofili:

När Samhällsnytt kontaktar Oksanen och förklarar i vilket ärende vi ringer säger han efter en paus att han inte vill svara på frågor om ärendet. Vi ställer även en rak fråga om uppgiften som mannen spred om Oksanens fängelsestraff för pedofili stämmer i sak – men även den lämnas utan svar.

Enligt nuvarande gallringsregler tas en dom bort från belastningsregistret efter fem eller tio år – beroende på brottets art. Då makuleras domen och ett dagboksblad med en sammanfattning överförs till ett landsarkiv där det kan sökas – ofta endast manuellt. I det här fallet ska det vara landsarkivet i Uppsala. Samhällsnytt fortsätter att arbeta för att kontrollera uppgiften om Oksanens eventuella brottslighet.

Det som däremot går att leda i bevis i nuläget är den märkliga hanteringen av fallet hos rättsväsendet. Det är nämligen ytterst ovanligt att förtalsmål drivs av staten eftersom förtal faller under enskilt åtal – det är målsäganden själv som ska driva åtalet och därmed stå för risken att betala motpartens rättegångskostnader om den förlorar. Enligt Brottsbalken kan allmänt åtal väckas endast om det ”av särskilda skäl anses påkallat från allmän synpunkt”. Drygt 96-97% av alla anmälningar om förtal läggs ner direkt enligt statistiken .

Trots att uppgiften fick en begränsad spridning – åklagaren kunde bevisa att endast en person har läst kommentaren – sattes stora resurser in för att straffa personen som skrev detta. En omfattande utredning påbörjades. Förundersökningen pågick i sex månader – mellan mars och september 2016 – och tog mycket resurser i anspråk. Förundersökningsprotokollet innehöll över 70 sidor.

En extra åklagare kallades in för att försvara Oksanen i tingsrätten. Samhällsnytt har pratat med Bengt Wikblom, den åklagare som drev målet i domstolen. Han kommer ihåg fallet på en gång när vi ringer trots att det har gått flera år sedan dess och erkänner att ärendet var ”mycket speciellt”.

– Det är den enda gången jag hade ett förtalsmål med allmänt åtal under hela min karriär, säger den numera pensionerade åklagaren till oss.

Domen föll i februari 2017. Domstolen såg väldigt allvarligt på det inträffade – trots att åklagaren inte lyckades bevisa att uppgiften fått någon spridning överhuvudtaget. I domslutet stod det följande att läsa:

”För grovt förtal är stadgat böter eller fängelse i högst två år. Enligt tingsrättens mening är böter inte ett tillräckligt straff för det brott som gärningsmannen gjort sig skyldig till.”

Eftersom den åtalade inte var dömd sedan innan blev dock tingsrätten tvungen att begränsa straffet med en villkorlig dom förenad med böter på 15 tusen kronor. Samtidigt ville Oksanen få ett skadestånd på 12500 kronor för ”kränkning” från mannen – vilket han också fick.

Domen kan laddas ned och läsas i sin helhet på följande länk: Mål B2201-16

LÄS ÄVEN: Landsortsskribent som har blivit ett hot mot rikets säkerhet